Аспіранти та наукові керівники

Тематика дисертаційних робіт здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

ПІП здобувача Термін навчання Тема дисертаційної роботи ПІП керівника
Ватульов Валентин Андрійович 2020 - 2024 Аудит податкового потенціалу інноваційно-інтегрованих структур К.е.н., професор, завідувач кафедри кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Магопець Олена Анатоліївна
Козаченко Ярослав В’ячеславович 2021- 2025 Взаємодія зовнішнього та внутрішнього аудиту в діяльності інноваційних кластерів Д.е.н., професор, декан економічного факультету
Шалімова Наталія Станіславівна
Бандурко Дмитро Валерійович 2021 - 2025 Обліково-аналітичне забезпечення економічної експертизи в управлінні інноваційними проектами К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Пугаченко Ольга Борисівна
Акімов Сергій Сергійович 2021 - 2025 Економічний аналіз у системі аудиторських послуг в аграрній сфері К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Лисенко Алла Миколаївна
Товпига Дмитро Олександрович 2022 - 2026 Організація внутрішнього аудиту в інтегрованих структурах залізничного транспорту Д.е.н., професор, декан економічного факультету
Шалімова Наталія Станіславівна
Чумак Віталій Миколайович 2022 - 2026 Облік та контроль суб’єктів незалежної професійної діяльності К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Фоміна Тетяна Володимирівна
Коява Давид Маркович 2022 - 2026 Організація та внутрішній контроль системи документообігу торговельних підприємств К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Пугаченко Ольга Борисівна
Зоц Максим Віталійович 2022 - 2026 Економічна експертиза та аудит в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Пугаченко Ольга Борисівна
Олейніченко Денис Олександрович 2022 - 2026 Формування та аудит облікової політики суб’єктів державного сектора К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Смірнова Ірина Володимирівна
Чадай Юрій Володимирович 2022 - 2026 Обліково-аналітичне забезпечення діяльності інтегрованих структур АПК К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Лисенко Алла Миколаївна
Бондарєв Михайло Миколайович 2022 - 2026 Управлінський облік та аналіз процесів оподаткування сільськогосподарських підприємств К.е.н., професор, завідувач кафедри кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Магопець Олена Анатоліївна
Деревянко Владислав Олександрович 2022 - 2026 Аналітичний інструментарій в системі управління трудовими ресурсами підприємства Д.е.н., професор, завідувач кафедри, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Сибірцев Володимир Васильович
Кабенгеле Григорій Теофіло 2022 - 2026 Управлінський аналіз в процедурах попередження банкрутства підприємства. Д.е.н., професор, завідувач кафедри, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Сибірцев Володимир Васильович
Гавриленко Віталій Сергійович 2023 - 2027 Облікове забезпечення та внутрішній аудит діяльності учасників публічних закупівель К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Смірнова Ірина Володимирівна
Горпинченко Сергій Вікторович 2023 - 2027 Організація внутрішнього контролю фінансового забезпечення діяльності підприємств автодорожнього господарства К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Фоміна Тетяна Володимирівна
Юрко Володимир Олегович 2023 - 2027 Організація комунікаційних зв'язків в процесі виконання аудиторських послуг К.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Андрощук Ірина Іванівна
Поярков Микола Вікторович 2023 - 2027 Методичний інструментарій аналітичних досліджень в системі податкового прогнозування і планування суб’єктів господарювання К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Лисенко Алла Миколаївна
Бартось Олександр Володимирович 2023 - 2027 Організація і методика управлінського обліку та внутрішнього аудиту суб’єктів публічного управління та адміністрування К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Смірнова Ірина Володимирівна
Ковальов Дмитро Григорович 2023 - 2027 Обліково-аналітичне забезпечення системи антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств на засадах бюджетуванняД.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики
Жовновач Руслана Іванівна
Молозін Микита Денисович 2023 - 2027 Аналітичні послуги в системі протидії шахрайству К.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Гай Олександр Миколайович
Срібний Сергій Петрович 2023 - 2027 Внутрішній аудит як інструмент забезпечення якості інформаційного забезпечення економічної безпеки підприємства Д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики
Жовновач Руслана Іванівна
Фефелов Олег Володимирович 2023 - 2027 Обліково-аналітичні системи формування податкової стратегії суб’єктів аграрного бізнесуК.е.н., професор, завідувач кафедри кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Магопець Олена Анатоліївна

 

© 2024 KNTU