Аспіранти та наукові керівники

Тематика дисертаційних робіт здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

ПІП здобувача Термін навчання Тема дисертаційної роботи ПІП керівника
Васильєв Михайло Вікторович 2019 - 2023 Облікове забезпечення процесів оподаткування зовнішньоекономічної діяльності К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Назарова Галина Борисівна
Ватульов Валентин Андрійович 2020 - 2024 Аудит податкового потенціалу інноваційно-інтегрованих структур К.е.н., доц., завідувач кафедри, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Магопець Олена Анатоліївна
Козаченко Ярослав В’ячеславович 2021- 2025 Взаємодія зовнішнього та внутрішнього аудиту в діяльності інноваційних кластерів Д.е.н., професор, декан економічного факультету
Шалімова Наталія Станіславівна
Бандурко Дмитро Валерійович 2021 - 2025 Обліково-аналітичне забезпечення економічної експертизи в управлінні інноваційними проектами К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Пугаченко Ольга Борисівна
Акімов Сергій Сергійович 2021 - 2025 Економічний аналіз у системі аудиторських послуг в аграрній сфері К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Лисенко Алла Миколаївна
Товпига Дмитро Олександрович 2022 - 2026 Організація внутрішнього аудиту в інтегрованих структурах залізничного транспорту Д.е.н., професор, декан економічного факультету
Шалімова Наталія Станіславівна
Чумак Віталій Миколайович 2022 - 2026 Облік та внутрішній контроль суб’єктів незалежної професійної діяльності К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Фоміна Тетяна Володимирівна
Коява Давид Маркович 2022 - 2026 Організація та внутрішній контроль системи документообігу торговельних підприємств К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Пугаченко Ольга Борисівна
Зоц Максим Віталійович 2022 - 2026 Економічна експертиза та аудит в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Пугаченко Ольга Борисівна
Олейніченко Денис Олександрович 2022 - 2026 Формування та аудит облікової політики суб’єктів державного сектора К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Смірнова Ірина Володимирівна
Чадай Юрій Володимирович 2022 - 2026 Обліково-аналітичне забезпечення діяльності інтегрованих структур АПК К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Лисенко Алла Миколаївна
Бондарєв Михайло Миколайович 2022 - 2026 Управлінський облік та аналіз процесів оподаткування сільськогосподарських підприємств К.е.н., доц., завідувач кафедри, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Магопець Олена Анатоліївна
Куліш Олена Олександрівна 2022 - 2026 Внутрішній аудит оподаткування діяльності банківських установ в системі ризик-менеджменту К.е.н., доц., завідувач кафедри, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Магопець Олена Анатоліївна
Деревянко Владислав Олександрович 2022 - 2026 Аналітичний інструментарій в системі управління трудовими ресурсами підприємства Д.е.н., професор, завідувач кафедри, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Сибірцев Володимир Васильович
Кабенгеле Григорій Теофіло 2022 - 2026 Управлінський аналіз в процедурах попередження банкрутства підприємства. Д.е.н., професор, завідувач кафедри, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Сибірцев Володимир Васильович

 

© 2023 KNTU