Правила та умови вступу до аспірантури


ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Доктор філософії - це освітній та, водночас, перший науковий ступінь, який здобувається на третьому рівні вищої освіти.
Прийом здійснюється на конкурсній основі на очну (денну) або заочну форму навчання незалежно від джерел фінансування.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі за будь-якою формою навчання - 4 роки.
У 2023 р. до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом в аспірантуру на основі ступеня магістра/спеціаліста для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробовувань.

Галузь знань, спеціальність та освітньо-наукова програма, за якою оголошується прийом на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії

     Шифр та найменування галузі знань     
      Код та найменування спеціальності     
     Ліцензований обсяг     
     Освітньо-наукова програма     
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 10 Облік і оподаткування

ЕТАПИ ТА СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"

© 2024 KNTU