Наукова діяльність здобувачів

Щорічна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і учнівської молоді «Облік, оподаткування і контроль в управлінні» (International Scientific and Practical Internet Conference of applicants of higher education and student youth «Accounting, Taxation and Control in Management»)

Наукові гуртки

Участь здобувачів у конференціях

Наукові публікації здобувачів

Участь здобувачів у конкурсах наукових робіт

Участь здобувачів у Всеукраїнських олімпіадах

© 2024 KNTU