Наукова діяльність НПП

Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем» (International Scientific and Practical Conference «Development оf Accounting, Audit and Taxation іn the Conditions of Innovative Transformation of Socio-Economic Systems»)

Наукові проєкти

Участь в наукових заходах

Керівництво здобувачами-переможцями

© 2023 KNTU