Міжнародне співробітництво

Запрошуємо студентів прийняти участь в міжнародній програмі подвійних дипломів у співпраці із європейськими університетами!

Ви маєте унікальну можливість отримати справжню європейську освіту, здобути досвід навчання у європейському університеті, мати можливість стажування в польських і міжнародних компаніях, вивчити іноземну мову на більш високому рівні, пізнати іншу країну та знайти нових друзів, стати більш привабливим для вітчизняних роботодавців, а також придбати найкращі перспективи працевлаштування на ринку праці у Європи і світі.

Магістерська програма передбачає одночасне навчання в Центральноукраїнському національному технічному університеті на денній формі і в польському Університеті Економіки (WSG) міста Бидгощ на заочній формі, захист магістерських робіт в Україні і Польщі, та у підсумку – отримання дипломів українського та європейського зразків.
Бидгощ – найбільше місто та адміністративний центр Куявсько-Поморського воєводства, за чисельністю населення приблизно у півтора рази більше за Кропивницький. Це значний економічний, культурний, туристичний, освітній і науковий та військовий центр Польщі. В місті працюють чотири великих публічних та шість приватних вищих навчальних заклади, а загальна кількість студентства цих університетів Бидгоща налічує майже 50 тисяч осіб. Університет Економіки (WSG) – найбільший некомерційний приватний вищий навчальний заклад, розташований у північній частині Польщі (http://www.wsg.byd.pl). В WSG навчається більше 7000 польських студентів, не рахуючи значну кількість студентів-іноземців. Лише університетський кампус займає площу вісім гектарів, він складається з десятків сучасних будівель, розташованих у центрі міста на березі річки Брда.

Навчання у спільній магістратурі в ЦНТУ та в Університеті Економіки (WSG) розраховано на два роки, чотири семестри, за спільною, узгодженою освітньо-професійною програмою. Спеціальність споріднена: українською вона має назву “Облік і оподаткування”, польською – “Rachunkowosc i kontrola”.

Мова навчання –  польська або англійська.

Організація навчання у спільній магістратурі наступна: Перший семестр магістранти вчаться у ЦНТУ на денній формі за спеціальністю. Паралельно на факультативних курсах додатково вивчають польську мову. Навчальними планами передбачено великий обсяг годин на польську мову – 10 кредитів (один кредит – 30 академічних годин).

Програмою передбачено вивчення дисциплін навчального плану підготовки магістрів спеціальності “Облік і оподаткування” ЦНТУ і навчального плану підготовки магістрів Університеті Економіки (WSG), частина з яких вивчається в ЦНТУ, решта в університеті Університеті Економіки (WSG).

Після першого семестру студенти складають іспити за спеціальністю, їдуть у Бидгощ і протягом чотирьох місяців вивчають дисципліни (польською або англійською), які відносяться до другого семестру.

Після другого семестру іспити складаються в Університеті Економіки (WSG). Третій семестр студенти знову проводять в Україні, потім проходять два тижні мовної практики в Польщі та починають працювати над магістерською дипломною роботою (на неї відведено весь четвертий семестр). Магістерська робота має бути представлена у двох варіантах: українською та польською мовами. Захищати її також потрібно буде двічі – в ЦНТУ та в Університеті Економіки (WSG). По завершені навчання випускники отримають диплом магістра, який має реєстрацію в Україні, і диплом магістра за реєстрацією Польщі - країни ЄС.

Вартість повного курсу навчання в Університеті Економіки (WSG) саме за цією магістерською програмою складе 1030 євро (за два роки, оплата трьома частинами).

За інформацією про умови навчання Ви можете звертатись:

Шалімова Наталія Станіславівна, д.е.н., проф., декан економічного факультету
(тел. 0509086628, e-mail: nataliia.shalimova@gmail.com).

Магопець Олена Анатоліївна, к.е.н., доц., завідувач кафедри аудиту, обліку та оподаткування
(тел. 0502934681, e-mail: oamahopets@ukr.net).

 

© 2024 KNTU