К.е.н., доцент Лисенко Алла Миколаївна

Лисенко Алла Миколаївна, 04.06.1974 р.н. CV

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту та оподаткування

Стаж роботи: 19 років

Сфера наукових інтересів:

Дослідження проблем формування та розвитку ринку молока та молочної продукції, теоретико-методологічних основ економічного аналізу, розробка моделей та методів прийняття рішень в аналізі, аудиті й сфері оподаткування

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, Orcid , RessearcherID, Publons

Викладає курси:

Теорія економічного аналізу, економічний аналіз, економічний аналіз за видами економічної діяльності, моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті, моделі та методи прийняття рішень в сфері оподаткування, податкове планування та мінімізація податкових ризиків, методи економічних та статистичних досліджень

Освіта:

1991-1996 рр. – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність «Облік, контроль і аналіз господарської діяльності», диплом з відзнакою

1998-2003 – Аспірантура Інституту аграрної економіки УААН, м. Київ, спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського
господарства і АПК

Науковий ступінь:

2003 рік – Кандидат економічних наук, Інститут аграрної економіки УААН, спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК

Тема дисертаційного дослідження: “Формування та розвиток ринку молока і молочної продукції”

Вчені звання:

2005 рік – доцент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: lysenkoalla2010@ukr.net

© 2023 KNTU