Лисенко Алла Миколаївна, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Лисенко Алла Миколаївна, 04.06.1974 р.н. CV

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та оподаткування

Стаж роботи: 27 років

Сфера наукових інтересів:

Дослідження проблем формування та розвитку ринку молока та молочної продукції, теоретико-методологічних основ економічного аналізу, розробка моделей та методів прийняття рішень в аналізі, аудиті й сфері оподаткування

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, Orcid , RessearcherID, Publons

Викладає дисципліни:

 • для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
  • Теорія економічного аналізу
 • для другого (магістерського) рівня вищої освіти:
  • Моделі та методи прийняття рішень в аналізі, аудиті та оподаткуванні
   Податкове планування та мінімізація податкових ризиків
   Методи економічних та статистичних досліджень
 • для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:
  • Методологія та методика прогнозування і планування в сфері аудиту та оподаткування

Освіта:

1991-1996 рр. – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність «Облік, контроль і аналіз господарської діяльності», диплом з відзнакою

1998-2003 – Аспірантура Інституту аграрної економіки УААН, м. Київ, спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського
господарства і АПК

Науковий ступінь:

2003 рік – Кандидат економічних наук, Інститут аграрної економіки УААН, спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК

Тема дисертаційного дослідження: “Формування та розвиток ринку молока і молочної продукції”

Вчені звання:

2005 рік – доцент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: lisenkoam@kntu.kr.ua

© 2024 KNTU