К.Е.Н., ДОЦЕНТ СМІРНОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА


Смірнова Ірина Володимирівна
, 23.10.1974 р.н..

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 22 років

Сфера наукових інтересів:

Додати розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства, облікова політика.

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, ORCID, IRBIS,

Викладає курси:

Управлінський облік, вступ до спеціальності , облік зовнішньоекономічної діяльності, облікова політика в державному секторі економіки, облік і звітність за міжнародними стандартами.

Освіта:

1992-1997 навчання у Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю "Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності"

1997-2001 навчання в аспірантурі Кіровоградського державного технічного університету за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит".

Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук. Спеціальність: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит, Доцент кафедри бухгалтерського обліку.

Тема дисертаційного дослідження: «Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва.»

Вчені звання:

з 2004 р.- Доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету.

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

e-mail: b_oblik@ukr.net

 

 

© 2023 KNTU