Смірнова Ірина Володимирівна, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування


Смірнова Ірина Володимирівна
, 23.10.1974 р.н. CV

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 22 років

Сфера наукових інтересів:

Додати розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства, облікова політика.

Профіль в науковометричних базах даних:
Scopus, Web of science, Google Scholar, ResearchGate, ORCID, IRBIS, Linkedin

Викладає дисципліни:

 • для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
  • Управлінський облік
 • для другого (магістерського) рівня вищої освіти:
  • Облік та внутрішній аудит в управлінні
   Бухгалтерський облік в управлінні
 • для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:
  • Концепції і парадигми розвитку теорії і методології бухгалтерського обліку
   Оцінка в інформаційному забезпеченні управління підприємницькою діяльністю та ДСЕ

Освіта:

1992-1997 навчання у Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю "Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності"

1997-2001 навчання в аспірантурі Кіровоградського державного технічного університету за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит".

Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук. Спеціальність: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит, Доцент кафедри бухгалтерського обліку.

Тема дисертаційного дослідження: «Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва.»

Вчені звання:

з 2004 р.- Доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету.

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

e-mail: smirnovaiv@kntu.kr.ua

 

 

© 2024 KNTU