Декан економічного факультету, професор кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Шалімова Наталія Станіславівна, 10.11.1974 р.н. CV

Доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету

Стаж роботи: 20 років

Сфера наукових інтересів:
Історія і теорія аудиту, історія та розвиток фінансової звітності, організація і методика виконання завдань з надання впевненості, обов’язковий аудит в системі соціально-економічних відносин, адміністрування податків та податкове планування, економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності, соціальна економіка і політика

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, Scopus Author Identifier, Web of Science, ResearchGate, ORCID, ResearcherID, Publons, LinkedIn

Викладає дисципліни:

 • для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
  • Звітність підприємств
 • для другого (магістерського) рівня вищої освіти:
  • Глобальна економіка, інновації та цілі сталого розвитку
   Організація та методика наукових досліджень
 • для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:
  • Методологія та організація наукових досліджень та проектної діяльності
   Аудиторська діяльність та контроль якості аудиту

Освіта:

1991-1996 – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, економічний факультет, спеціальність “Облік, контроль і аналіз господарської діяльності”

1996-1999 – Аспірантура Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Науковий ступінь:

2002 – Кандидат економічних наук, спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

Тема дисертаційного дослідження: “Удосконалення методів обґрунтування розміру мінімальної заробітної плати”

2013 – доктор економічних наук, спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Тема дисертаційного дослідження: “Аудит в системі соціально-економічних відносин України”

Вчені звання:

2004 – доцент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності

2014 – професор кафедри аудиту та оподаткування

Підвищення кваліфікації та стажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390411

e-mail: shalimovans@kntu.kr.ua

© 2024 KNTU