К.е.н., доцент Магопець Олена Анатоліївна

Магопець Олена Анатоліївна, 12.05.1974 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 19 років

Сфера наукових інтересів:
Теорія та методологія фінансового аналізу, податкова політика та управління оподаткуванням (адміністрування податків, податковий менеджмент, податкове регулювання, податкове планування), проблеми та перспективи розвитку нормативно-аналітичного забезепечення податкових відносин, аудит в системі державного управління, стимулювання та мотивація трудової діяльності

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar

Викладає курси:
Фінансовий аналіз, Податкова політика та управління оподаткуванням, Адміністрування податків, Податковий менеджмент, Нормативно-аналітичне забезпечення податкових відносин

Освіта:

1991-1996 – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, економічний факультет, спеціальність «Облік, контроль і аналіз господарської діяльності»

1996-1999 – Аспірантура Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Науковий ступінь:

2001 – Кандидат економічних наук, спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, Інститут економіки НАН України

Тема дисертаційного дослідження: «Мотивація ефективної праці в сільськогосподарських підприємствах»

Вчені звання:

2004 – доцент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності

Підвищення кваліфікації та стажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: magserg@ukr.net

© 2023 KNTU