Фоміна Тетяна Володимирівна, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування


Фоміна Тетяна Володимирівна,
11.02.1978 р.н. CV

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 23 років

Сфера наукових інтересів:

Система національного фінансового контролю, внутрішній контроль, податковий контроль, аудит, податкова система

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, ORCID, RessearcherID, Publons

Викладає дисципліни:

 • для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
  • Внутрішній контроль
   Облік і звітність в системі оподаткування
   Податкові системи зарубіжних країн
 • для другого (магістерського) рівня вищої освіти:
  • Організація та методика податкових перевірок
   Податковий контроль

Освіта:

1995-2000 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, факультет обліку і фінансів, спеціальність “Облік та аудит”

2000-2001 рр. – Магістратура Кіровоградського державного технічного університету, факультет обліку і фінансів, спеціальність “Облік та аудит”, диплом з відзнакою

2001-2004 рр. – Аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Науковий ступінь:

2008 рік – Кандидат економічних наук, Одеський державний економічний університет, спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Тема дисертаційного дослідження: “Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України”

Вчені звання:

2010 рік – доцент кафедри аудиту та оподаткування

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: fominatv@kntu.kr.ua

© 2024 KNTU