Пугаченко Ольга Борисівна,доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування


Пугаченко Ольга Борисівна,
11.09.1980 р.н. CV

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 21 років

Сфера наукових інтересів:

Аудит, завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, економічна експертиза, судові експертизи з економічних питань, внутрішній контроль, податкова система, оподаткування суб’єктів малого бізнесу

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, Web of Science, ORCID, RessearcherID, Publons

Викладає дисципліни:

 • для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
  • Аудит
   Економічна експертиза
 • для другого (магістерського) рівня вищої освіти:
  • Організація бухгалтерського обліку
   Експертиза та експертні дослідження
   Судові експертизи в оподаткуванні
 • для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:
  • Облік і контроль в системі прийняття управлінських рішень

Освіта:

1997-2002 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, спеціальність “Облік та аудит”, диплом магістра з відзнакою

1999-2001 рр. – Кіровоградський кооперативний технікум економіки і права імені М.П. Сая, спеціальність “Правознавство”, диплом юриста з відзнакою

2002-2005 рр. – Аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”

Науковий ступінь:

2008 рік – Кандидат економічних наук, Одеський державний економічний університет, спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Тема дисертаційного дослідження: “Облік процесів матеріального забезпечення в системі управління хлібопекарними підприємствами”

Вчені звання:

2010 рік – доцент кафедри аудиту та оподаткування

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: puhachenkoob@kntu.kr.ua

© 2024 KNTU