К.е.н., доцент Пугаченко Ольга Борисівна


Пугаченко Ольга Борисівна,
11.09.1980 р.н.CV

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 13 років

Сфера наукових інтересів:

Аудит, завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, економічна експертиза, судові експертизи з економічних питань, внутрішній контроль, податкова система, оподаткування суб’єктів малого бізнесу

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, RessearcherID, Publons

Викладає курси:

Аудит, Економічна експертиза, Облік і аудит, Оподаткування малого бізнесу

Освіта:

1997-2002 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, спеціальність “Облік та аудит”, диплом магістра з відзнакою

1999-2001 рр. – Кіровоградський кооперативний технікум економіки і права імені М.П. Сая, спеціальність “Правознавство”, диплом юриста з відзнакою

2002-2005 рр. – Аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”

Науковий ступінь:

2008 рік – Кандидат економічних наук, Одеський державний економічний університет, спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Тема дисертаційного дослідження: “Облік процесів матеріального забезпечення в системі управління хлібопекарними підприємствами”

Вчені звання:

2010 рік – доцент кафедри аудиту та оподаткування

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: pugachenkoolga@gmail.com

© 2023 KNTU