К.е.н., доцент Головченко Наталія Юріївна

Головченко Наталія Юріївна, 01.10.1977 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 14 років

Сфера наукових інтересів:

Дослідження ринку нерухомості України, удосконалення процесу управління об’єктами нерухомого майна

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar

Викладає курси:

Державний фінансовий контроль, Податковий консалтинг і аудит, Економічний аналіз в системі оподаткування, Організація діяльності державних службовців та податкових органів, Економіка державного сектору, Організація та методика державного фінансового аудиту

Освіта:

1994-1999 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, факультет обліку і фінансів, спеціальність “Облік та аудит”, диплом з відзнакою

1999-2000 рр. – Магістратура Кіровоградського державного технічного університету, факультет обліку і фінансів, спеціальність “Облік та аудит”

2003-2006 рр. – Аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Науковий ступінь:

2007 рік – Кандидат економічних наук, Львівська комерційна академія, спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Тема дисертаційного дослідження: “Облік і аудит житлового фонду у балансоутримувачів”

Вчені звання:

2010 рік – доцент кафедри аудиту та оподаткування

Досвід професійної роботи:

2001-2003 рр. – асистент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності Кіровоградського національного технічного університету

2006-2007 рр. – асистент кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

2007-2008 рр. – старший викладач кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

2008 по теперішній час – доцент кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

1. V Міжнародна науково-практична конференція “Динаміка наукових досліджень – 2009”, м. Пшемишль.

2. V Міжнародна науково-практична конференція “Наукова індустрія європейського континенту – 2009”, м. Прага.

3. Міжнародна науково-практична конференція “Облік і контроль підприємницької діяльності, 2013 рік, м. Кіровоград.

Публікації: більше 30 наукових та навчально-методичних праць

Підручники та навчальні посібники:

1. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою магістра за спеціальністю “Облік і аудит”. Гриф “навчальний посібник” надано у відповідності з листом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2009 р. № 1/11-6396. – Кіровоград: ТОВ “КОД”, 2010. – 280 с.

2. Організаційне та методичне забезпечення виконання дипломних робіт з обліку та аудиту. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою магістра за спеціальністю “Облік і аудит”. Гриф “навчальний посібник” надано у відповідності з листом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2009 р. № 1/11-6405. – Кіровоград: ТОВ “КОД”, 2009. – 280 с.

Основні статті:

1. Головченко Н.Ю., Головченко О.О. Передумови реформування сфери обслуговування комунального житлового фонду та прибудинкових територій. Наукові праці КНТУ: Економічні науки, вип. 22, Ч.1 – Кіровоград: КНТУ, – 2012. – С. 342-346.

2. Головченко Н.Ю., Головченко О.О. Мета та основні завдання реформування сфери обслуговування комунального житлового фонду та прибудинкових територій. Наукові праці КНТУ: Економічні науки, вип. 22, Ч.1 – Кіровоград: КНТУ, – 2012. – С. 322-327.

3. Головченко Н.Ю., Головченко О.О. Проблеми обліку реалізації послуг водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках. Наукові праці КНТУ: Економічні науки, вип. 23, – Кіровоград: КНТУ, – 2013. – С. 361-366.

4. Головченко Н.Ю., Головченко О.О. Організаційно-методичні аспекти обліку непередбачених активів на підприємствах водопостачання та водовідведення. Наукові праці КНТУ: Економічні науки, вип. 23, – Кіровоград: КНТУ, – 2013. – С. 335-340.

5. Головченко Н.Ю., Головченко О.О. Реформування системи обліку реалізації послуг водопостачання та водовідведення в умовах запровадження блочного диференційованого тарифу. Наукові праці КНТУ: Економічні науки, вип. 25, – Кіровоград: КНТУ, – 2014. – С. 412-417.

Хобі, особисті інтереси: спорт та активний відпочинок, психологія, саморозвиток

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: natali.holovchenko@gmail.com

© 2021 KNTU