Лекція з Оленою Васильєвою

audit news

Сучасні тенденції викладання фахових дисциплін передбачають залучення до проведення аудиторних занять професіоналів-практиків та представників роботодавців.

Гарант освітньо-наукової програми Наталія Шалімова та лектор Ірина Смірнова запросили до читання лекції здобувачам наукового ступеня «Доктор філософії» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Центральноукраїнського національного технічного університету з дисциплін «Оцінка в інформаційному забезпеченні управління підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки» й «Облік і оподаткування зовнішньоекономічною діяльністю» юриста, консультанта із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Феросплав Стандарт» Олену Михайлівну Васильєву.

Протягом заняття були докладно висвітлені питання формування митної вартості товарів, робіт і послуг при здійсненні експортних та імпортних операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України та зміни, що відбулись у цій сфері у зв’язку із запровадженням воєнного стану.

Підчас активної дискусії Олена Михайлівна надала вичерпані відповіді на питання щодо практичних аспектів митного оформлення вантажів.

© 2023 KNTU