ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт

Шевченко Катерина, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, студентка 1 курсу, групи ОО-22 зайняла ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», що проводився на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Її наукова робота на тему «Управління інноваційним проєктом з переробки відходів тваринного походження» виконувалась під керівництвом к.е.н., доцента, доцента кафедри аудиту, обліку та оподаткування Ольги Пугаченко.

У секції, в якій приймала участь Катерина було представлено 57 студентських наукових робіт, що надійшли від 71 учасника з 36 ЗВО. До фіналу конкурсу і захисту в Zoom-форматі було допущено 31 учасника, які представляли такі ЗВО: Київський національний університет технологій та дизайну, Академія «Вища школа Бізнесу» (Польща), Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Tarnovo (Болгарія), Сумський державний університет, Ризький технічний університет (Латвія), Державний торговельно-економічний університет, НУ «Чернігівська політехніка», Університет Санкт-Галлену (Швейцарія), Херсонський національний технічний університет, Коледж Святого Хреста (штат Массачусетс, США), Миколаївський національний аграрний університет, Південночеський університет (Чешська Республіка), Національний університет водного господарства та природокористування, Newcastle University (Велика Британія), ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», Академія Леона Козьминського (Польща), Національний університет харчових технологій, Harbin institute of technology (China), НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), НУ «Одеська політехніка», Університет економіки в Бидгощі (Польща), Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Університет прикладних наук (Вільнюс), Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Мінгячевірський державний університет (Азейбарджан), Центральноукраїнський національний технічний університет, Батумський учбовий університет навігації (Грузія), Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Wroclaw University of Economics and Business (Польща), Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Університет Інсубрія (Італія), Одеський національний морський університет, Університет Пірея (Греція), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Пряшівський університет (Словаччина).

Попередньо результати свого наукового дослідження Катерина презентувала на 3 науково-практичних конференціях регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівня та на Науковому форумі:

• LVІІ науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти «День науки-2023» (20.04.2023 р., Центральноукраїнський національний технічний університет)

• V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання права і соціально-економічних відносин» (26.04.2023 р. Центральноукраїнський інститут розвитку людини);

• Науковий форум «Молодь, право, бізнес: сучасні виклики та перспективи» (12.05.2023 р., Донецький державний університет внутрішніх справ);

• VII Students International Scientific Conference (18.05.2023 r., Batumi Navigation Teaching University, Georgia)

Крім того, Катерина опублікувала 3 статті на теми: «Визначення та аналіз змісту терміну «інноваційний проєкт» у літературних джерелах»; «Визначення терміну «управління інноваційним проєктом» у літературних джерелах»; «Animal waste processing as an object of innovation». Колектив кафедри пишається жагою наших здобувачів до нових знань і наукових пошуків, перемогою Шевченко Катерини у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт та бажає подальших успіхів і здобутків!!!

© 2024 KNTU