Опубліковано збірник конференції

audit news
baner

За результатами ювілейної Х Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем» (Х International Scientific and Practical Conference «Development оf Accounting, Audit and Taxation іn the Conditions of Innovative Transformation of Socio-Economic Systems»), що відбулась на базі нашої кафедри у листопаді 2022 р. опубліковано збірник тез.

Всього у конференції прийняли участь понад 160 учасників, які представили 112 матеріалів тез, у т.ч. понад 10 – іноземці.

Всі матеріали конференції (програма, сертифікат учасника і збірник) було надіслано авторам. Готові матеріали вже підтягнуто платформою Google Scholar в особистий профіль кожного з авторів та розміщено на офіційному сайті кафедри, факультету та ЦНТУ. Переглянути збірник можна за посиланням: http://www.kntu.kr.ua/doc/science/zahody/vikl/2022/13-tez.pdf

Робота конференції відбувалась за 7 секціями:

  • Проблеми інноваційної трансформації соціально-економічних систем;
  • Політика в сфері обліку, оподаткування та аудиту як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку;
  • Оподаткування підприємницької діяльності та сучасні системи корпоративного податкового менеджменту;
  • Сучасні імперативи розвитку теорії, методології та організації обліку в умовах функціонування інформаційної економіки;
  • Трансформація ролі та завдань державного, незалежного та внутрішнього аудиту в умовах поглиблення глобалізаційних процесів та інноваційних трансформацій;
  • Інформаційно-аналітичне забезпечення та сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами;
  • Економічна експертиза та судово-експертна діяльність у системі державного контролю (дана секція працює лише другий рік, але здобула високу популярність серед учасників).

Учасники Х Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем» представляли тези з 45 закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та організацій підпорядкування Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції України, Державній податковій службі України, Державній аудиторській службі України, а також працівники суб’єктів підприємництва різних сфер діяльності та фахівці-практики.

© 2024 KNTU