Х Міжнародна науково-практична конференція

x conference

На базі нашої кафедри 17 листопада 2022 р. відбулась ювілейна Х Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем» (Х International Scientific and Practical Conference «Development оf Accounting, Audit and Taxation іn the Conditions of Innovative Transformation of Socio-Economic Systems»).

Відкрив конференцію з привітальним словом Голова організаційного комітету, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, проректор з наукової роботи ЦНТУ Олександр Левченко. Він підкреслив необхідність розвитку науки та міжнародної співпраці навіть у воєнний час та побажав учасникам конференції миру і процвітання.

 • foto conferense
 • foto conferense
 • foto conferense

Заступники голови оргкомітету конференціїдоктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Наталія Шалімова та кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України, кавалер ордена княгині Ольги Галина Кузьменко у своїх привітаннях до учасників конференції побажали плідної роботи, мирного неба та висловили сподівання, що наступна конференція буде проведена безпосередньо у стінах нашого університету.

 • foto conferense
 • foto conferense
 • foto conferense

Гечбаіа Бадрі, доктор економіки, асоційований професор, Академік Наукової академії бізнесу Грузії, завідувач кафедри бізнес-адміністрування, менеджменту та маркетингу Батумського державного університету імені Шота Руставелі, керівник Науково-дослідного центру Батумського учбового університету навігації приємно вразив доповіддю українською мовою на тему: «Вплив культурних особливостей на процес управління».

Приємно було почути вітальні слова від наших постійних партнерів. Лариси Цандекової, начальник Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, акцентувала на ефективності державного фінансового контролю у сфері публічних закупівель та діяльності органів місцевого самоврядування. Олександр Коломоєць , кандидат юридичних наук, доцент, провідний фахівець з організації наукової роботи відділу забезпечення діяльності Кіровоградського науково-дослідногоекспертно-криміналістичного центру МВС України, окреслив роль економічної експертизи та правових наук в підготовці спеціалістів у галузі управління та адмініструванняю.

Томаш Навроцкий, доктор економічних наук з Академії Прикладних Наук Мазовія (м. Седльце, Польща) доповів на тему: «Фактори що впливають на фінансовий менеджмент місцевого самоврядування». Цей виступ викликав значний інтерес та довге обговорення науковців, оскільки викладачі кафедри є учасниками міжнародного проекту сприяння процесів децентралізації в Україні DOBRE – Польща цей шлях у своєму розвитку вже пройшла і є наочним прикладом для нашої держави.

 • foto conferense
 • foto conferense
 • foto conferense

Вячеслав Биковець, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України ознайомив учасників конференції зі станом і перспективами малого і середнього бізнесу України в умовах воєнного стану. Доповідач окреслив вже розроблені державні програми відновлення і розвитку малого і середнього бізнесу, а також висвітлив результати досліджень Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України щодо психологічної підтримки працюючих.

Георгій Абашидзе, доктор філософії, кандидат наук з бізнес-адміністрування (Батумський державний університет імені Шота Руставелі) представив результати дослідження щодо цифровізації всіх сфер нашого життя. Представлена доповідь «Цифрова освіта – виклики цифрової трансформації освітнього сектору в Грузії» викликала жвавий інтерес учасників та активне обговорення.

 • foto conferense
 • foto conferense
 • foto conferense

Малгожата Кравецька, магістр економічних наук, викладач Академії Прикладних Наук Мазовія, головний бухгалтер Державного фонду реабілітації інвалідів в Польщі (м. Седльце, Польща) у своїй доповіді «Діяльність Державного фонду реабілітації інвалідів як форми позабюджетного господарства для конкретних цілей» розкрила особливості організації соціального захисту інвалідів в Польщі та відповіла на численні питання щодо підтримки українців, зокрема інвалідів, на території Польщі.

Наша колега,Алла Лисенко, кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування доповіла на тему: «Агробізнес України в умовах воєнного стану та інструменти для забезпечення його раціонального функціонування». У своєму виступі Алла Лисенко висвітлила результати найактуальніших досліджень щодо стану агробізнесу в різних регіонах нашої країни, проаналізувала існуючі державні програми підтримки аграріїв та навела конкретні пропозиції з підвищення безпеки й ефективності діяльності агробізнесу України.

Окрім розглянутих доповідей пленарного засідання, робота конференції була продовжена відповідно до робочих секцій. Особливий інтерес та жваве обговорення викликала представлена Наталією Шалімовою доповідь посвячена становленню науки про аудит та науковим доробкам доктора економічних наук, професора Давидова Григорія Миколайовича.

Всього на участь у конференції було подано 106 тез доповідей, які представили понад 150 учасників. Географія авторів наукових тез, які прийняли участь в роботі цьогорічної конференції, вже за традицією, доволі широка. Окрім закордонних учасників з Польщі та Грузії, участь прийняли представники українських закладів вищої освіти різних рівнів, науково-дослідних установ підпорядкування Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції України, Державній податковій службі України, Державній аудиторській службі України, а також фахівці-практики.

На завершення зауважимо, що наша десята конференція, цього року вже традиційно відбулася на високому науковому та організаційному рівні, що підтвердили всі її учасники.

© 2023 KNTU