Опубліковано збірник конференції

За результатами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і учнівської молоді «Облік, оподаткування і контроль в управлінні» (ІІ International Scientific and Practical Internet Conference of applicants of higher education and student youth «ACCOUNTING, TAXATION AND CONTROL IN MANAGEMENT»), яка відбулась 24 листопада 2022 року у м. Кропивницький на базі кафедри аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету опубліковано збірник тез.

Всього у конференції прийняли участь понад 70 учасників, які представили 72 матеріалів тез, у т.ч. три іноземці. Учасники ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і учнівської молоді «Облік, оподаткування і контроль в управлінні» представляли тези учасників з 18 закладів вищої освіти.

На початку роботи учасників привітав проректор ЦНТУ із наукової роботи, д.е.н., професор Олександр Левченко, який підкреслив важливість науково-практичних конференцій у контексті обміну науковими досягненнями між університетами, кафедрами, підприємствами. Заступник голови оргкомітету конференції доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Наталія Шалімова та кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України, кавалер ордена княгині Ольги Галина Кузьменко звернулися з вітальним словом до учасників конференції.

Робота конференції відбувалась за 6 секціями – «Інноваційна модель соціально-економічного розвитку держави і регіонів», «Розвиток професій бухгалтера, аудитора, економіста, фінансиста в глобальному економічному середовищі», «Тенденції, проблеми та перспективи розвитку науки про бухгалтерський облік, облікової методології та практики», «Проблеми та перспективи розвитку системи оподаткування та інформаційного забезпечення формування податкової звітності», «Стан та перспективи використання інформаційних технологій в обліку, аналізі, аудиті, фінансово-кредитній та маркетинговій діяльності».

Всі матеріали конференції (програма, сертифікат учасника і збірник) було надіслано авторам. Готові матеріали вже підтягнуто платформою Google Scholar в особистий профіль кожного з авторів та розміщено на офіційному сайті кафедри, факультету та ЦНТУ. Переглянути збірник можна за посиланням: http://www.kntu.kr.ua/doc/science/zahody/vikl/2022/13-tez.pdf

© 2023 KNTU