Науково-методичний семінар

Науково-педагогічні працівники нашої кафедри взяли участь у черговому науково-методичному семінарі Економічного факультету. Даний семінар був присвячений обговоренню Проєкту рекомендацій щодо розробки та використання критеріїв оцінювання знань здобувачів вищої освіти.

Декан ЕФ, проф. Наталія ШАЛІМОВА ґрунтовно і покроково висвітлила нормативні вимоги щодо оцінювання знань, принципи та межі академічної свободи викладачів, необхідність формалізації критеріїв оцінювання задля забезпечення об’єктивності оцінювання та прав здобувачів вищої освіти.

НПП кафедри активно залучилися до обговорення «Проекту», висловили власні думки та рекомендації.

Зазначимо, що даний «Проєкт рекомендацій» є у вільному доступі на сайті університету для вивчення і обговорення https://ef.kntu.kr.ua/CONTACTS/Projects_for_Discussions.html. Також існує Гугл-форма, за допомогою якої можна анонімно висловити свою думку щодо «Проєкта рекомендацій» та надати пропозиції https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiIaqUtrW6jJWYEcTa0kD4Co0-NpbTTrXJfoJvgBySzMCSVA/viewform?pli=1

Даний захід став черговим кроком у забезпеченні якості освітніх послуг, що надає наш університет та економічний факультет, зокрема.

© 2023 KNTU