Bітаємо переможців конкурсу наукових робіт

Здобувачі кафедри аудиту, обліку та оподаткування стали переможцями в Конкурсі наукових робіт малої форми серед здобувачів вищої освіти - учасників засідання № 5 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності».

Даний конкурс проводився вперше на базі Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, проте його учасниками стали здобувачі з усіх регіонів України. Оргкомітет Конкурсу не ставив перед собою мету щодо залучити якомога більше учасників, у пріоритеті були лише науковість матеріалу, його теоретичне та практичне значення, академічна доброчесність авторів.

Серед членів Конкурсної (експертної) комісії були висококваліфіковані фахівці з України та зарубіжних держав, зокрема: представники Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Харківського НДЕКЦ МВС України, Донецького національного медичного університету, НАТ «Карагандинський університет імені академіка Є.А. Букетова» (Республіка Казахстан), Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті, Національного Центру Судових Експертиз при Міністерстві Юстиції Республіки Молдова (Республіка Молдова), Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Вищої банківської школи у Варшаві (Республіка Польща), Льотної академії Національного авіаційного університету, Академії поліції в Братиславі (Словацька Республіка); Полтавського НДЕКЦ МВС України, Кіровоградської обласної прокуратури, Вищої школи поліції в Щитно (Республіка Польща), Кропивницької міської ради, Центральноукраїнського національного технічного університету, Херсонського державного аграрно-економічного університету, КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», ГО «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка», Донецького державного університету внутрішніх справ, Університету імені Павла Влодковича в Плоцьку (Республіка Польща), Поморської вищої школи у Старогарді Гданському (Республіка Польща), Львівського НДЕКЦ МВС України, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, Одеського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України.

Конкурс проводився у трьох номінаціях:

  • Вдосконалення судово-експертної діяльності
  • Проблеми теорії та практики правоохоронної діяльності
  • Сталий розвиток економіки держави як складова економічної безпеки

Переможцями Конкурсу стали:

  • Бандурко Дмитро, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – Диплом І ступеня в номінації «Вдосконалення судово-експертної діяльності» із роботою на тему «Обов’язки судового експерта при проведенні експертизи документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності» (науковий керівник: к.е.н., доц., доцентка кафедри аудиту обліку та оподаткування Пугаченко Ольга);
  • Захарченко Світлана, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Адміністрування податків і митних платежів» – Диплом ІІ ступеня в номінації «Сталий розвиток економіки держави як складова економічної безпеки» із роботою на тему «Фактичні перевірки як спосіб здійснення податкового контролю» (науковий керівник: к.е.н., доц., доцентка кафедри аудиту обліку та оподаткування Фоміна Тетяна).

Загальні фото

Кафедра аудиту, обліку та оподаткування пишається отриманими переможними результатами участі в Конкурсі, щиро вітає здобувачів й їх керівників та бажає подальших успіхів, нових здобутків і перемог на науковий ниві.

© 2023 KNTU