НАУКА

Наукова діяльність НПП

Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем» (International Scientific and Practical Conference «Development оf Accounting, Audit and Taxation іn the Conditions of Innovative Transformation of Socio-Economic Systems» )

Детальніше:

V Міжнародна науково-практична конференція «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю»
http://audit.kntu.kr.ua/news/International_Scientific_and_Practical_Conference_2017.html
http://audit.kntu.kr.ua/news/conference_september_2017.html

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю»
http://audit.kntu.kr.ua/news/4_2018.html

VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю»
http://audit.kntu.kr.ua/news2019/5_2019.html
http://audit.kntu.kr.ua/news2020/3_2020.html

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем»
http://audit.kntu.kr.ua/news2020/18_2020.html

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем»
http://audit.kntu.kr.ua/news2021/24_2021.html
http://audit.kntu.kr.ua/news2021/27_2021.html

Х Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем»
http://audit.kntu.kr.ua/news2022/x_conference.html
http://audit.kntu.kr.ua/news2022/about_x_conference.html
http://audit.kntu.kr.ua/news2022/collection_of_the_conference.html

___________________________________________________________________________________________________________

Наукова діяльність здобувачів

Щорічна Міжнародна науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і учнівської молоді «Облік, оподаткування і контроль в управлінні» (International Scientific and Practical Internet Conference of applicants of higher education and student youth «Accounting, Taxation and Control in Management» )

Детальніше:

І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і учнівської молоді «Облік, оподаткування і контроль в управлінні»
http://audit.kntu.kr.ua/news2021/2_2021.html
http://audit.kntu.kr.ua/news2021/4_2021.html
http://audit.kntu.kr.ua/news2021/5_2021.html

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і учнівської молоді «Облік, оподаткування і контроль в управлінні»
http://audit.kntu.kr.ua/news2022/II_MNP_conference.html
https://audit.kntu.kr.ua/news2023/zbirnuk.html
© 2023 KNTU