НАУКА

Наукова робота на кафедрі аудиту, обліку та оподаткування здійснюється за двома основними напрямками:

  • наукова діяльність науково-педагогічних працівників, зокрема: організація, проведення та участь у зарубіжних, міжнародних і всеукраїнських конференціях; публікацію наукових матеріалів (монографії, статті, тези); участь в наукових проєктах і наукових заходах; керівництво здобувачами при їх участі в конкурсах, олімпіадах та інших наукових подіях;
  • наукова діяльність здобувачів, що передбачає їх активне долучення до наукової роботи через підготовку наукових доповідей; участь в організованих на кафедрі, факультеті та в університеті конференціях, круглих столах, наукових форумах; участь у зарубіжних, міжнародних і всеукраїнських конференціях поза межами університету; публікацію наукових матеріалів; участь у конкурсах різних рівнів та олімпіадах тощо.


© 2024 KNTU