К.е.н., доцент Кузьменко Галина Іванівна

Кузьменко Галина Іванівна, 20.09.1962 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 36 років

Сфера наукових інтересів:

Соціальна відповідальність бізнесу, теорія та практика оподаткування, обліково-інформаційне забезпечення податкових відносин

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, SCOPUS, ORCID, ResearcherID

Викладає курси:

Податкова система, Соціальна відповідальність, Оподаткування суб’єктів підприємництва, Стратегія діяльності та аналітичне забезпечення її реалізації

Освіта:

1981 – 1987 – навчання в Харківському інженерно-економічному інституті, отримано кваліфікації інженера-економіста зі спеціальності «Економіка і організація машинобудівельної промисловості»

2006-2007 – навчання в Кіровоградському національному технічному університеті (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація: магістр з обліку і аудиту)

2008-2012 – заочна аспірантура Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Наукові ступені:

2012 – кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), Одеський національний економічний університет

Тема дисертаційного дослідження: «Обліково-інформаційне забезпечення оцінки податкового потенціалу суб’єкту господарювання»

Досвід професійної роботи:

1980-1987 рр. – економіст Кіровоградського заводу сільськогосподарських машин «Червона зірка»

1987-1990 рр. – завідувач організаційним відділом райвиконкому Ленінської Ради народних депутатів

1990-1991 рр. – консультант президії Ленінської Ради народних депутатів

1991-1993 рр. – завідувач відділу доходів Кіровоградського обласного управління Пенсійного фонду України

1993-1994 рр. – заступник директора філії економіко-правової аудиторської фірми «Аналітик»

1994-1996 рр. – директор приватного аудиторського підприємства «Леда»

1996-2012 рр. – перший заступник генерального директора МААК «УРГА»

2012-2014 рр. – старший викладач кафедри аудиту та оподаткування

2015 по теперішній час – доцент кафедри аудиту та оподаткування

Професійна активність:

Член Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

Відзнаки та нагороди:

Почесне звання «Заслужений економіст України»

Орден Княгині Ольги ІІІ ступеня – державна нагорода України для відзначення жінок за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій; освітній, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім′ї

Орден Святого Миколи Чудотворця – за активну участь у відродженні духовних та культурних традицій, надання шефської та благодійної допомоги дитячим будинкам, школам-інтернатам, релігійним установам

Орден Королеви Анни Ярославни (Українське народне посольство) – за утвердження позитивного міжнародного іміджу України у світовому просторі

Почесна нагорода «Свята Софія» – за особистий внесок у відродження національної духовності, науки та культури

Орден «Свята Софія» – за особистий внесок у відродження національної духовності, науки та культури

Відзнака «Кращий платник податків та зборів» – за сприяння у своєчасній сплаті податків та зборів, посиленні ролі та авторитету платника податків у житті країни, підвищення загальної культури сплати податків, утвердження серед людей духу підприємництва та популяризація засад оновленого податкового законодавства в Україні

Відзнака «За заслуги» ІІ ступеня виконавчого комітету Кіровоградської міської ради (рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 19 серпня 2005 року № 1117)

Відзнака виконавчого комітету Кіровоградської міської ради «За заслуги» І ступеня (рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 11 серпня 2008 року № 1203)

Почесний знак «За досягнення в галузі якості» – за особистий вклад в поліпшення якості вітчизняної продукції і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності та високий рівень сервісного обслуговування

Почесна відзнака «Орден «За високий професіоналізм» – за високі професійні досягнення, які принесли заслужене визнання в Україні та за кордоном

Срібний хрест мецената (Благодійний фонд «Меценати Батьківщини») – за благодійні, загальновизнані заслуги перед суспільством

Відзнака «За участь у миротворчих програмах» – за участь у миротворчих програмах ООН протягом 10 років

Почесний знак «З добром до людей» – за високі досягнення у реалізації завдань соціально-економічної політики та з нагоди 70-ї річниці утворення Кіровоградської області

Почесний знак «Quality Summit» Нью-Йорк – стійкість компанії на ринку, шанобливе відношення до довкілля, якісну службу по роботі з клієнтами, якісне обслуговування, скорочення витрат і конкурентне ціноутворення

Золотий знак Українського союзу промисловців і підприємців. Нагороджена золотим знаком у 2003 році (з нагоди 10-річчя створення МААК «УРГА») та у 2011 році (з нагоди 15-річчя трудової діяльності в МААК «УРГА») – за сприяння розвитку підприємств області, меценатську допомогу навчальним закладам та закладам освіти, культури, охорони здоров’я, значний внесок у становлення та удосконалення обласного відділення УСПП

Нагрудний знак «Почесний працівник авіаційного транспорту України» – за багаторічну сумлінну працю в галузі авіаційного транспорту України, значний особистий внесок в її розвиток та з нагоди святкування 100-річчя світової авіації та 80-річчя цивільної авіації України

Нагрудний знак «Почесний працівник авіаційного транспорту України» – за багаторічну сумлінну й віддану працю, вагомі трудові здобутки та особисті заслуги, високу компетентність, професіоналізм, майстерність і працездатність, значний особистий внесок у розбудову, зміцнення та розвиток авіаційної галузі та з нагоди 15-річчя трудової діяльності в Міжнародній акціонерній авіаційній компанії «УРГА»

Почесна відзнака Торгово-промислової палати України «Золотий знак Меркурій» – за значні досягнення у підприємницькій діяльності та багаторічну плідну співпрацю з Кіровоградською ТПП

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні» (14-15 травня 2015 року, м. Київ, Київський національний торговельно-економічний університет).

2. Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» (8 квітня 2015 року, м. Київ, Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету).

3. XV Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність національної економіки» (26-27 березня 2015 року, м. Київ, КНУ імені Т. Шевченка).

4. XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність національної економіки» (7-8 квітня 2016 року, м. Київ, КНУ імені Т. Шевченка, м. Дубаї, ОАЕ).

Публікації: більше 60 публікацій, в т.ч. 30 – наукового та навально-методичного характеру.

Монографії:

1. Давидов Г.М., Кузьменко Г.І. Обліково-інформаційне забезпечення оцінки податкового потенціалу суб’єкту господарювання: теорія і практика: Монографія / Г.М. Давидов, Г.І. Кузьменко. – Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД», 2013. – 264 с.

Основні статті:

1. Кузьменко Г.І. Принципи формування інформації про податковий потенціал підприємства та оцінка її ефективності // Г.І. Кузьменко, А.М. Лисенко // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – 2015. – Випуск 1(30). – С. 301-314.

2. Кузьменко Г.І. Події після дати балансу, пов’язані з податковими відносинами підприємства: сутність, види та порядок розкриття / Г.І. Кузьменко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 26. – Кіровоград: КНТУ, 2014. – С. 177-184.

3. Кузьменко Г.І., Магопець О.А. Моделі організації податкового обліку / Г.І. Кузьменко, О.А. Магопець // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 25. – Кіровоград: КНТУ, 2014. – С. 418-426.

4. Кузьменко Г.І. Вплив діючого порядку обліку податкових зобов’язань з ПДВ на показники фінансової звітності та шляхи його удосконалення / Г.І. Кузьменко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 23. – Кіровоград: КНТУ, 2013. - С. 371-378.

5. Кузьменко Г.І. Сутність податкового потенціалу як економічної категорії / Г.І. Кузьменко, О.М. Струтинська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 24. – Кіровоград: КНТУ, 2013. – С. 294-304.

Хобі, особисті інтереси: мистецтво, психологія

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: galina.leda@gmail.com

© 2021 KNTU