К.е.н., доцент Кузьменко Галина Іванівна

Кузьменко Галина Іванівна, 20.09.1962 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 36 років

Сфера наукових інтересів:

Соціальна відповідальність бізнесу, теорія та практика оподаткування, обліково-інформаційне забезпечення податкових відносин

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, SCOPUS, ORCID, ResearcherID

Викладає дисципліни:

Податкова система, Соціальна відповідальність, Оподаткування суб’єктів підприємництва, Стратегія діяльності та аналітичне забезпечення її реалізації

Освіта:

1981 – 1987 – навчання в Харківському інженерно-економічному інституті, отримано кваліфікації інженера-економіста зі спеціальності «Економіка і організація машинобудівельної промисловості»

2006-2007 – навчання в Кіровоградському національному технічному університеті (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація: магістр з обліку і аудиту)

2008-2012 – заочна аспірантура Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Наукові ступені:

2012 – кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), Одеський національний економічний університет

Тема дисертаційного дослідження: «Обліково-інформаційне забезпечення оцінки податкового потенціалу суб’єкту господарювання»

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: galina.leda@gmail.com

© 2023 KNTU