К.е.н. ЮРЧЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА


Юрченко Оксана Володимирівна
, 29.10.1983 р.н.

Кандидат економічних наук кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: років

Сфера наукових інтересів:

Облік і контроль соціальних витрат підприємства.

Профіль в науковометричних базах даних:
SCOPUS, Google Scholar, ORCID, IRBIS,

Викладає курси:

Історія бухгалтерського обліку; Організація обліку у фермерських господарствах; Бухгалтерський облік; Облік у зарубіжних країнах; Облік за видами економічної діяльності; Облікові теорії та їх розвиток; Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту; Бухгалтерський облік в управлінні підприємством,Облік у невиробничій сфері.

Освіта:

2005 р.- Кіровоградський національний технічний університет.

Спеціальність: «Бухгалтерський облік та аудит».
Кваліфікація: магістр з обліку та аудиту.
2006-2011– Аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Науковий ступінь:

2021 рік – Кандидат економічних наук, спеціальність – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертаційного дослідження: “Управління соціальними витратами аграрних підприємств”

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

e-mail: b_oblik@ukr.net

 

 

© 2021 KNTU