Смірнова Надія Володимирівна, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування


Смірнова Надія Володимирівна,
14.11.1980 р.н. CV

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 17 років

Сфера наукових інтересів:

Додати розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства, облікова політика.

Профіль в науковометричних базах даних:
Scopus, Web of science, Google Scholar, ORCID, IRBIS

Викладає дисципліни:

 • для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
  • Вступ до спеціальності
   Облік і аналіз за видами економічної діяльності
   Організація діяльності та облік в малому бізнесі
   Облік в зарубіжних країнах
 • для другого (магістерського) рівня вищої освіти:
  • Облік і звітність за міжнародними стандартами
   Облік та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

Освіта:

1998-2001 рр.- навчання у Кіровоградському державному технічному університеті за спеціальністю "Облік та аудит";

2002-2005 рр.- навчання в аспірантурі Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит".

Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук. Спеціальність: 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Тема дисертаційного дослідження: «Облік в ресторанному господарстві: організація і методика»

Вчені звання:

з 2007 р.- Доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету.

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

e-mail: smirnovanv@kntu.kr.ua

 

 

© 2024 KNTU