К.Е.Н., ДОЦЕНТ СМІРНОВА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА


Смірнова Надія Володимирівна
,14 листопада 1980 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 17 років

Сфера наукових інтересів:

Додати розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства, облікова політика.

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, ORCID, IRBIS,

Викладає курси:

Облік за видами економічної діяльності , Міжнародний менеджмент та професійна діяльність, Організація діяльності та облік у малому бізнесі, Проблеми та перспективи розвитку методології та організації обліку.

Освіта:

1998-2001 рр.- навчання у Кіровоградському державному технічному університеті за спеціальністю "Облік та аудит";

2002-2005 рр.- навчання в аспірантурі Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит".

Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук. Спеціальність: 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Тема дисертаційного дослідження: «Облік в ресторанному господарстві: організація і методика»

Вчені звання:

з 2007 р.- Доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету.

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

e-mail: b_oblik@ukr.net

 

 

© 2023 KNTU