Гай Олександр Миколайович, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування


Гай Олександр Миколайович
, 15.05.1973 р.н. CV

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: років

Сфера наукових інтересів:

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту в рамках бухгалтерського обліку.Розвиток бухгалтерського обліку в державному секторі.

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, ORCID, IRBIS

Викладає дисципліни:

 • для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
  • Статистика та економетрика
   Бухгалтерський облік в державному секторі
 • для другого (магістерського) рівня вищої освіти:
  • Ділова іноземна мова в аудиті, ДФК та експертизі
   Ділова іноземна мова в АПМП
   Ділова іноземна мова в обліку та оподаткуванні
   Економіка державного сектора
   Інформаційне забезпечення фінансового та податкового менеджменту

Освіта:

1995 р. - Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування.

Спеціальність: Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності.

Кваліфікація: економіст

1995-1998 - навчання в аспірантурі Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування.

Науковий ступінь:

2005 р.- Кандидат економічних наук Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.03.02 - економіко-математичне моделювання.

Тема дисертаційного дослідження: «Система моделей управління депозитним портфелем домогосподарства»

Вчені звання:

З 2010 р.-Доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету.

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

e-mail: b_oblik@ukr.net

 

 

© 2024 KNTU