К.е.н., доцент Черновол Олена Михайлівна

Черновол Олена Михайлівна, 30.01.1980 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 11 років

Сфера наукових інтересів:

Теоретичні засади податкових систем, аналітичні дослідження

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar

Викладає курси:

Історія оподаткування, основи оподаткування, аналіз господарської діяльності, податкова політика

Освіта:

1998-2002 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, факультет обліку і фінансів, спеціальність “Облік та аудит”, диплом з відзнакою

2002-2005 рр. – Аспірантура Київського національного економічного університету, спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Науковий ступінь:

2010 рік – Кандидат економічних наук, Одеський державний економічний університет, спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності)

Тема дисертаційного дослідження: “Облік та контроль витрат підприємств олійно-жирової галузі промисловості”

Вчені звання:

2012 рік – доцент кафедри аудиту та оподаткування

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: Lena.chernovol@gmail.com

 

 

© 2022 KNTU