К.е.н., доцент Черновол Олена Михайлівна

Черновол Олена Михайлівна, 30.01.1980 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 11 років

Сфера наукових інтересів:

Теоретичні засади податкових систем, аналітичні дослідження

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar

Викладає курси:

Історія оподаткування, основи оподаткування, аналіз господарської діяльності, податкова політика

Освіта:

1998-2002 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, факультет обліку і фінансів, спеціальність “Облік та аудит”, диплом з відзнакою

2002-2005 рр. – Аспірантура Київського національного економічного університету, спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Науковий ступінь:

2010 рік – Кандидат економічних наук, Одеський державний економічний університет, спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності)

Тема дисертаційного дослідження: “Облік та контроль витрат підприємств олійно-жирової галузі промисловості”

Вчені звання:

2012 рік – доцент кафедри аудиту та оподаткування

Досвід професійної роботи:

2005-2010 рр. – асистент кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

2010-2011 рр. – старший викладач кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

2012 по теперішній час – доцент кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

1. V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва», м. Харків.

Публікації: більше 20 наукових та навчально-методичних праць

Підручники та навчальні посібники:

1. Інформаційне забезпечення управління державними фінансами: [у 2-х т.] / І – 74 за заг. ред. Ф.О. Ярошенка. – К.: ДННУ „Акад. фін. управління”, 2010. Т. 2: Методологія формування фінансового результату підприємницької діяльності в контексті Податкового кодексу України / Т. І. Єфименко, Л.Г. Ловінська, І.К. Дрозд, Г.Б., Н.О. Гура, О.С. Шнипко, О.О. Канцуров, В.А. Копилов, Назарова, О.М. Черновол, О.В. Шелковнікова. – 2010. – 336 с.

Основні статті:

1. Особливості формування собівартості на підприємствах олійножирової промисловості. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. Вип. 20. Ч. І. – Кіровоград: КНТУ, 2011. – С. 253-259.

2. Особливості побудови фінансової структури підприємства як основи для організації системи бухгалтерського обліку на підприємствах олійножирової промисловості. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. Вип. 22. Ч. І. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – С. 222-227.

3. Визначення об’єктів та суб’єктів внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах олійножирової промисловості. Збірник наукових праць національного університету “Острозька академія”: Наукові записки. Серія “Економіка”. Вип. 19. – Острог: видавництво національного університету “Острозька академія”, 2012. – С. 121-126.

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: Lena.chernovol@gmail.com

 

 

© 2021 KNTU