курси від Prometheus

audit news

Для забезпечення можливості отримання студентами елементів неформальної освіти, що можуть бути зараховані як академічні здобутки, викладачі кафедри Аудиту, обліку та оподаткування особисто опановують курси, що будуть запропоновані до вивчення студентам.

Так, доцент кафедри Олександр Гай отримав сертифікати про успішне проходження двох англомовних дистанційних курсів. 

Перший – з курсу «Бізнес-англійська». Цей курс є постійно доступним на Prometheus – найбільшій платформі онлайн-освіти в Україні. Успішне проходження курсу «Бізнес-англійська» на платформі Prometheus може бути зараховано здобувачам вищої освіти як складова частина при вивченні «Ділової іноземної мови в обліку та оподаткуванні».

Проходження другого курсу Integrating Critical Thinking Skills від Canvas LMS може бути рекомендовано студентам з метою саморозвитку і самоосвіти. Курс спрямовано на розвиток культури критичного мислення та набуття необхідного інструментарію щодо формування аналітичних навичок. Це є необхідними компетенціями фахівця інтелектуальної праці, особливо важливими для успішної інтеграції у полікультурний професійний простір. Унікальний електронний бейдж, який підтверджує навички та досягнення, отримані в результаті курсу, здобувач може відображати у професійних мережах, заявках на роботу – їх можуть перевірити роботодавці чи навчальні заклади.

© 2023 KNTU