VII Students International Scientific Conference
in Batumi Navigation Teaching University (Georgia)

Програма конференції

18 травня представники кафедри аудиту, обліку та оподаткування прийняли участь і в якості співорганізаторів, і як учасники VII Students International Scientific Conference in Batumi Navigation Teaching University (Georgia).

Наша кафедра підтримує тісні зв’язки з Батумським учбовим університетом навігації майже 10 років. У 2017 році ми мали честь вперше приймати в гостях шановних Гечбаіа Бадрі, доктора економіки, асоційованого професора, Академіка Наукової академії бізнесу Грузії, завідувача кафедри бізнес-адміністрування, менеджменту та маркетингу, керівника Науково-дослідного центру та Голетіані Кетеван, докторку з бізнес-адміністрування, докторку технічних наук, професорку, декана факультету логістики цього університету.

На пленарному засіданні з вітальним словом виступила Шалімова Наталія, докторка економічних наук, професорка, декан економічного факультету ЦНТУ. Вона подякувала Грузії за щиру підтримку нашої країни з моменту повномасштабного вторгнення, наголосила на тісному співробітництві економічного факультету ЦНТУ та Батумського учбового університету навігації у науковій та організаційно-методичній сферах і побажала плідної роботи конференції.

На засіданні секції «Business Administration» блискуче виступила здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, студентка групи ОО-22 Шевченко Катерина з доповіддю і презентацією на тему: «Animal waste processing as an object of innovation», керівником якої була доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування Пугаченко Ольга.

Окрім виступу Шевченко Катерини, здобувачі нашої кафедри представили ще три статті у збірник наукових праць:

• Захарченко Світлана, здобувачка другого (магістерського) рівня за ОПП «Адміністрування податків та митних платежів» на тему: «Tax control in Ukraine»;

• Таран Андрій, здобувач другого (магістерського) рівня за ОПП «Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза» на тему: «Information support of management in the accounting system of medical institutions»

• Олейніченко Денис, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня на тему: «The Concept of Sustainable Development: Formation and Features of Application in Ukraine And The World».

Керівництво здобувачами під час підготовки ними статей здійснювали доценти кафедри аудиту, обліку та оподаткування: Фоміна Тетяна, Смірнова Ірина, Юрченко Оксана, Гай Олександр і Черновол Олена.

Особливо хотілось відмітити достатній ступінь володіння англійською мовою і викладачів нашої кафедри, і здобувачів, адже їх рівень дозволив вести професійну дискусію без перекладача й активно приймати участь у роботі конференції.

© 2023 KNTU