professional_development

Одним з важливих завдань сьогодення є підготовка молодого покоління українських науковців. За ними – майбутній розвиток України. Особливої актуальності набуває це питання у сьогоднішній непростий для нашої держави час, в час, коли Україна знаходиться в умовах війни.

Розуміння необхідності підтримання належного рівня організації освітнього процесу та забезпечення якості підготовки наукових кадрів в умовах сьогодення, спонукало доцентів кафедри Олександра Гая, Ірину Смирнову та Надію Смирнову до проходження науково-педагогічного підвищення кваліфікації (навчальне навантаження 180 годин) за напрямом: «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни», за результатами проходження якого викладачі отримали свідоцтва про успішне проходження навчання.

В рамках заходу вивчено актуальну проблематику щодо особливостей організації ефективних наукових пошуків здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня в умовах воєнного стану держави з використанням сучасних інструментів цифрової взаємодії.

Набутий досвід стане підґрунтям до якісної підготовки аспірантів кафедри, а також буде використаний викладачами для залучення випускників кафедри до подальшої наукової роботи.

Дякуємо Центру українсько-європейського наукового співробітництва, Волинському національному університету імені Лесі Українки, Мелітопольському державному педагогічному університету імені Богдана Хмельницького та Національному технічному університету «Дніпровська політехніка» за високий рівень організації навчання.

Свідоцтво Гая О.М..jpg Свідоцтво Смірнової І.В..jpg Свідоцтво Смірнової Н.В.
© 2023 KNTU