ЗИМОВІ ЗАХИСТИ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

audit news

Наприкінці грудня 2022 року на кафедрі аудиту, обліку та оподаткування відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання груп ОО(УД)-21м (1,4) та ОО(УД)-21МЗ (1,4) спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки».

Випускні кваліфікаційні роботи представили:

  • за денною формою навчання:

    Базанова Катерина за темою «Облікове забезпечення та контроль розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість», Дишловий Володимир за темою «Особливості обліку і контролю розрахунків з оплати праці в органах місцевого самоврядування» (керівник – к.е.н., доцент Фоміна Т.В.); Бідненко Анастасія за темою «Обліково-інформаційне забезпечення процесів ефективного управління об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків», Гончаренко Юлія за темою «Організація і методика обліку запасів на підприємствах переробної промисловості» (керівник – к.е.н., доцент Пугаченко О.Б.); Таран Катерина за темою «Інформаційне забезпечення обліку і контролю запасів у закладах охорони здоров’я», Зінов`єва Аліна за темою «Облік і аналіз фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств» (керівник – к.е.н., доцент Решетов В.О.); Капуста Аліна за темою «Організація і методика обліку на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу» (керівник – д.е.н., професор Шалімова Н.С.); Красін Владислав за темою «Особливості формування фінансової звітності та використання її даних в управлінні комунальними некомерційними підприємствами – закладами охорони здоров’я», Малишко Інна за темою «Особливості обліку та внутрішнього контролю розрахунків по заробітній платі з персоналом сільськогосподарських підприємств» (керівник – к.е.н., доцент Черновол О.М.); Котляренко Людмила за темою «Організація обліку та внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам комунальних некомерційних підприємств» (керівник – к.е.н., доцент Смірнова І.В.); Литвин Дар`я за темою «Організація та методика обліку і аналізу основних засобів в інформаційному середовищі управління підприємством», Личман Ірина за темою «Формування системи інформаційного забезпечення обліку і оподаткування заробітної плати в сфері аграрного бізнесу» (керівник – к.е.н., доцент Магопець О.А.); Охріменко Артем за темою «Організація обліково-інформаційного забезпечення управління діяльністю комунальних некомерційних підприємств сфери охорони здоров’я» (керівник – к.е.н., доцент Назарова Г.Б.); Трибой Наталія за темою «Проблеми та перспективи інформаційного забезпечення формування фінансових результатів некомерційних закладів охорони здоров'я» (керівник – к.е.н., доцент Лисенко А.М.);

  • за заочною формою навчання:

    Собчишина Яна за темою «Організація обліку та внутрішнього контролю розрахункових операцій в бюджетних установах», Шевела Олександр за темою «Організація обліку та звітності об’єднаних територіальних громад» (керівник – к.е.н., доцент Решетов В.О.); Доронін Володимир за темою «Організація обліку та фінансової звітності закладів охорони здоров'я - комунальних некомерційних підприємств», Яценко Юлія за темою «Використання потенціалу фінансової та бюджетної звітності для аналізу діяльності селищних рад» (керівник – д.е.н., професор Шалімова Н.С.); Бабінець Олег за темою «Сучасний стан та вдосконалення організації і методики обліку та контролю розрахунків з бюджетом з податку на прибуток» (керівник – к.е.н., доцент Андрощук І.І.); Ліннік Руслан за темою «Проблеми та перспективи розвитку організації та методики обліку і контролю соціальних витрат бюджетних установ».

Традиційним для нашої кафедри є широкий спектр базових підприємств, установ та організацій різних за формою власності і сферою діяльності. Особливістю зимового захисту 2022 року є значна частка випускних робіт (третина) з проблематики інформаційно-аналітичного забезпечення управління закладами охорони здоров'я. Це пов’язано з тим, що останні роки йде медична реформа, яка пов'язана з трансформацією закладів охорони здоров'я, а саме, перетворення їх з бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства.

Актуальність теми зумовила багато питань, отже, під час захисту велась професійна дискусія. Здобувачі надали вичерпні відповіді, оскільки працюють у даних установах. Поєднання теоретичних знань та практичного досвіду дало плідні результати - роботи були високо оцінені комісією.

Зростання попиту на нашу спеціальність з боку медиків обумовлено обов'язковістю мати медичним працівникам на керівних посадах освіту з галузі знань 07 "Управління та адміністрування", до яких відноситься наша 071 спеціальність «Облік і оподаткування». Отримання працівниками медичних установ магістерського рівня освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки" дозволить їм використовувати отримані знання та навички у професійній діяльності й сприятиме професійному зростанню.

Умови, у яких наразі перебуває наша країна, ускладнюють, але не стають на перепоні для наших здобувачів. Відкритий захист кваліфікаційних робіт відбувся, як завжди, на високому рівні у змішаному форматі (двоє осіб, що не мали можливості приїхати в Кропивницький, захищали свої роботи через он-лайн конференцію).

Всі захищені кваліфікаційні роботи виконані на актуальні теми і мають практичне значення, але деякі викликають окремий інтерес. Так, усіх зачепила тема випускної кваліфікаційної роботи, присвячена підвищенню ефективності діяльності ОСББ, адже покращення життя у частині отримання якісних комунальних послуг цікавлять не лише науковців і практиків, а й пересічних громадян – нас з вами.

Керівництво і викладачі кафедри АОО щиро вітають своїх випускників з успішним захистом та бажають перемоги, миру й професійного зростання!

© 2024 KNTU