Coursera

Постійне підвищення власного професійного рівня викладачів – важлива складова надання якісної освіти студентів. Сьогодні, коли Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, особлива увага приділяється викладанню спеціальних дисциплін англійською мовою.

Саме на вдосконалення навичок англомовного ділового спілкування й спрямований освітній курс Business Writing. Дану програму від University of Colorado Boulder успішно пройшов й отримав відповідний сертифікат доцент кафедри Олександр Гай. Поглиблені знання будуть застосовані викладачем на практиці – при викладання курсу «Ділова іноземна мова в обліку та оподаткуванні».

Кафедра висловлює подяку представникам Coursera за підтримку українських викладачів та здобувачів, за відкриті можливості для навчання, що надані шляхом доступу до освітньої платформи Coursera. Це дійсно широкий спектр актуальних знань від 275 провідних університетів світу. І це дійсно безмежні можливості для професійного й інтелектуального розвитку.

Сертифікат
© 2023 KNTU