Міжнародна науково-практична конференція

24 червня 2020 року викладачі та здобувачі кафедри аудиту, обліку та оподаткування прийняли участь в засіданні №2 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності», яке відбулось на базі Кіровоградського науково-дослідного експертнокриміна-літичного центру МВС України в змішаному (оффлайн/онлайн) форматі.

Від ЦНТУ з вітальним словом виступила декан економічного факультету Наталія Шалімова, яка презентувала результати співробітництва між факультетом та Кіровоградським НДЕКЦ і напрями їх поглиблення в майбутньому, зокрема під час підготовки здобувачів за ОПП «Облік і оподаткування» (освітній рівень «Бакалавр»), ОПП «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки» (освітній рівень «Магістр»), ОНП «Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза» (освітній рівень «Магістр»), ОНП «Облік і оподаткування» (освітній рівень «Доктор філософії»).

Загалом участь у заході взяли більш ніж 130 представників 46 установ, підприємств та організацій з України, Молдови, Польщі, Литви, Узбекистану, Чехії та Казахстану (з них 15 докторів та 48 кандидатів наук), які подали до оргкомітету 116 тез наукових доповідей.

Від кафедри аудиту, обліку та оподаткування на пленарному засіданні виступила доцент Ольга Пугаченко з доповіддю «Оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій з немонетарними оборотними активами», в секційних засіданнях з тезами виступили професор Віра Савченко, доценти Леся Кононенко, Тетяна Фоміна, аспіранти Єлізавета Селіщева (ОНП «Економіка») та Дмитро Бандурко (ОНП «Облік і оподаткування»), здобувач освітнього рівня «магістр» Анастасія Бідненко (група ООУ-21м, ОПП «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки»).

 

© 2023 KNTU