Кампус вченого

Campus

Доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування Ірина Андрощук прийняла участь в проєкті «Кампус вченого», який був організований урядовою організацією «Офіс підтримки вченого».


Пріоритетними завданнями проекту є: формування унікального науково-інноваційного простору, надання консультативної допомоги вченим, сприяння підвищенню якості наукових досліджень, професійному зростанню та ефективній підготовці конкурентоспроможного вченого в сучасних умовах України. Програма Кампусу складалася з двох частин: теоретичної (лекції, презентації, що забезпечують передумови для формування необхідної бази знань, навичок та професійної компетенції) та практичної (вирішення ситуативних завдань, кейсів, націлених на закріплення результатів та допомогу у формуванні особливого професійного портрету учасників).

18 жовтня 2022 р.- Урочисте відкриття Кампусу. Презентація учасників.

19 жовтня 2022 р.- «Грантова діяльність: можливості, пропозиції, реалії». Лектор: Вікторія Лемещенко-Лагода. 20 жовтня 2022 р. - «Невербальні засоби спілкування в освітньому середовищі». Лектор: Лариса Макарук.

21 жовтня 2022 р. - «Проєктна діяльність та командоутворення». Лектор: Андрій Хорольський.

24 жовтня 2022 р. - «Мотивація». Лектор: Олександр Прохорчук.

25 жовтня 2022 р. - «Комунікативна компетентність. Принципи ефективної комунікації в науковому середовищі». Лектор: Людмила Підкуймуха.

Фасилітатор проекту - голова Офісу підтримки вченого, д.ю.н., професор Олеся Вашук, яка під час Кампусу презентувала доповідь «Наукове керівництво (консультування): реалії».


Як розповідає Ірина Андрощук, Кампус вченого – це платформа для комунікації в колі однодумців з питань сучасного стану та перспектив розвитку освітньої та наукової сфери, обміну практичним досвідом, пошуку партнерів для створення освітньо-наукових консорціумів та спільного вирішення проблемних питань. Робота Кампусу пройшла у теплій та дружній атмосфері. Під час роботи була можливість поспілкуватися з різними науковцями, які різні за географією, сферою наукових досліджень та інтересів, поділитись думками та досвідом один з одним!

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4
© 2023 KNTU