Участь здобувачів у заході Агенції регіонального розвитку

14.09.2022 р. здобувачі вищої освіти, які навчаються в Центральноукраїнському національному технічному університеті за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», відвідали Агенцію регіонального розвитку Кіровоградської області. Очільник АРР, Олександр Анатолійович Гавриленко, презентував цікаву доповідь, присвячену розвитку соціального підприємництва, ролі молоді та, зокрема, майбутніх фахівців економічного профілю у розбудові економіки регіону. Особлива увага акцентувалася на особливостях фінансування проектів, висвітленні базових підходів в оподаткуванні фінансово-господарської діяльності, доцільності урахування соціальних аспектів розвитку територій. Здобувачі ознайомилися з досвідом Данії у вирішенні окреслених проблем, а також мали змогу висловити власну думку з приводу сучасного розвитку підприємництва на Кіровоградщині.

APP
© 2023 KNTU