Диплом І ступеня всеукраїнського конкурсу

Студентка ІІІ курсу групи ОО-18 факультету обліку та фінансів Центральноукраїнського національного технічного університету Анастасія Коряк (Платонова) стала однією із переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка бізнесу».

Відповідно до наказу МОН від 24.11.2020 р. № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» Поліський національний університет (м. Житомир) було призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка бізнесу». Загалом на конкурс було подано 180 студентських наукових робіт від 238 авторів із 72 закладів вищої освіти (у т.ч. КНУ ім. Т.Г. Шевченка, КНЕУ ім. В. Гетьмана, КНТЕУ (м. Київ), ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХНАДУ, ХДУХТ (м. Харків) та інших авторитетних закладів вищої освіти).


Галузевою конкурсною комісією претендентами на перемогу у конкурсі було визначено і запрошено до участі у підсумковій науково-практичній відеоконференції авторів 58 студентських робіт із 54 закладів вищої освіти. У числі запрошених була й Анастасія Коряк, студентка ІІІ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Центральноукраїнського національного технічного університету, м. Кропивницький, науковий керівник - к.е.н., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування А.М. Лисенко. Тема конкурсної роботи – «Оцінка економічного потенціалу суб’єктів господарювання у сфері агробізнесу».

31.05.2021 р. ректор Центральноукраїнського національного технічного університету В.М. Кропівний на засіданні Вченої ради вручив диплом І ступеня переможниці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Анастасії Коряк, а також подяку її науковому керівнику.


© 2023 KNTU