Тези доповідей оприлюднено у вільному доступі

Збірник тез доповідей учасників І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і учнівської молоді, яка проводилась 14 квітня 2021 р. на базі кафедр факультету обліку і фінансів Центральноукраїнського національного технічного університету розмішено у відкритому доступі в репозитарії ЦНТУ - http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10771.

Основною метою проведення І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і учнівської молоді «Облік, оподаткування і контроль в управлінні» є пошук вирішення сучасних проблем обліку, оподаткування і контролю в управлінні підприємством та залучення молоді до наукової діяльності.

На конференцію «Облік, оподаткування і контроль в управлінні» надали доповіді понад 60 учасників, серед яких здобувачі вищої освіти та школярі, які представляли 8 міст України та зарубіжжя.

Серед доповідачів конференції були представники таких закладів освіти, як Collegium Mazovia Іноваційна вища школа (Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa) (м. Седльце, Польща), Інноваційний університет Collegium Mazovia, філія в Отвоцьку, (Отвоцьк, Польщa), Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach (Siedlce, Polska), Інноваційний університет Collegium Mazovia у Седльцях (Седльце, Польща), «Грузинская бизнес-академия – SBA» (г. Тбилиси, Грузия), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна), Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна), Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Кременчук, Україна), Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (м. Вінниця, Україна), Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (м. Чернівці, Україна), Шубранецької ЗОШ Горішньоширівецького ОТГ (м. Чернівці, Україна), НВО ЛШ ДНЗ «Вікторія - П» (м. Кропивницький, Україна), НВК «Кропивницький колегіум» (м. Кропивницький, Україна), Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді.

Частина тез опублікована іноземними мовами. Тематика наукових робіт, поданих на конференцію включає такі напрями: інноваційна модель соціально-економічного розвитку держави і регіонів; розвиток професій бухгалтера, аудитора, економіста, фінансиста в глобальному економічному середовищі; тенденції, проблеми та перспективи розвитку науки про бухгалтерський облік, облікової методології та практики; проблеми та перспективи розвитку системи оподаткування та інформаційного забезпечення формування податкової звітності; стан та перспективи використання інформаційних технологій в обліку, аналізі, аудиті, фінансово-кредитній та маркетинговій діяльності; проблеми та перспективи розвитку аналізу та контролю в системі управління.

Редакційну колегію збірника представляють проректор з наукової роботи Центральноукраїнського національного технічного університету, професор О.М. Левченко; декан факультету обліку та фінансів ЦНТУ, професор Н.С. Шалімова; заслужений економіст України, головний науковий співробітник НДІ економічного розвитку, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент Г.І. Кузьменко; завідувач кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ, доцент О.А. Магопець; доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ Л.В. Кононенко; доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ О.М. Гай; доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ О.В. Пальчук; професор кафедри аудиту, обліку та оподаткування ЦНТУ В.М. Савченко; доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування В.В. Шалімов.

Всі матеріали конференції (програма, збірник тез конференції та сертифікати) було надіслано учасникам та розміщено на офіційному сайті ЦНТУ.


© 2023 KNTU