Зимові захисти випускних кваліфікаційних робіт


Впродовж грудня 2021 р. проходили захисти випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійних програм «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки», «Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза», «Адміністрування податків та митних платежів».

Ми пишаємося тим, що всі здобувачі аргументовано, логічно та виважено представляли результати свої досліджень, демонстрували вміння знаходити слушні та оптимальні рішення для розв’язання складних проблем в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. Під час захисту здобувачами також було доведено їх здатність переконувати та доводити власну думку з досліджуваної проблеми.


»height="150" »height="150" »height="150"

Серед здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, куратором групи яких була Пугаченко Ольга Борисівна, особливо хотілось відзначити:

  • Козакул Марину Сергіївну, яка була старостою групи, користувалась беззаперечним авторитетом серед одногрупників, активно приймала участь у студентському житті та науковій роботі. Марина завжди навчалась на відмінно, тому отримувала підвищену стипендію. Зі слів куратора, саме Мариночка завжди була незамінним помічником і прекрасним організатором усіх подій і заходів у групі. Її робота на тему «Сучасний стан та напрями удосконалення організації обліку та контролю товарних запасів у сфері матеріального забезпечення сільськогосподарських товаровиробників» була написана на матеріалах підприємства, на якому вона вже працевлаштована, що дозволило вдало поєднати теорію, практику і досвід;

  • Назаренко Анну Сергіївну, яка була заступником старости, старано і відповідально ставилась до своїх обов’язків, завжди приймала участь в університетських заходах і вела активну наукову діяльність. Особливо слід відзначити, що Анна є переселенкою з Луганська, але саме у стінах нашого ЗВО здобула справжніх друзів і безцінний досвід спілкування у колі однодумців. Її робота на тему «Облік та аудит товарних запасів в системі управління підприємств фармацевтичного бізнесу» відрізнялась галузевою спрямованістю і ґрунтовним дослідженням особливостей діяльності найбільшої мережі аптекарських закладів у нашому регіоні;

  • Данілову Інну Валентинівну, яка під час навчання на бакалавраті була на денній формі, а одразу по його закінченні пішла працювати за фахом і обрала заочну форму. Проте, Інна завжди вчасно виконувала всі навчальні завдання, а сесії складала першою із відмінними результатами. У доробку Інни участь у двох міжнародних і двох всеукраїнських науково-практичних конференціях, а ґрунтовні дослідження понад 65 визначень терміну «внутрішній контроль», дозволили простежити його зміни з часів СРСР, протягом становлення незалежності України та в умовах сьогодення, що якісно відрізняє її випускну кваліфікаційну роботу науковим підходом;

  • Левченко Анастасію Павлівну, яка при вступі до магістратури вагалась між вибором Одеського вишу і рідного ЦНТУ, проте зробила вибір на користь альма-матер і навчалась за надактуальною освітньою програмою «Адміністрування податків та митних платежів». Анастасія дуже активно почала займатись науковою роботою саме під час навчання в магістратурі, у результаті чого приймала участь у трьох міжнародних конференціях, у т.ч. і за межами міста та опублікувала чотири наукові статті і тези.

Хотілось додатково додати, що всі дівчата отримали дипломи з відзнакою та наразі працевлаштовані за фахом.

Серед захистів також яскраво виділялась Малина Оксана Валентинівна з темою «Діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків: облік, оподаткування та контроль». Наразі вона працює Головою ОСББ, тому обрана нею та її керівником Фоміною Тетяною Володимирівною тема роботи вказує на важливість та необхідність поєднання теоретичних та практичних знань у сфері обліку та оподаткування. Не дивлячись на те, що Малина О.В. навчалась у магістратурі із середнім балом «добре», її блискучій захист та якість і зміст роботи дозволили отримати найвищу оцінку. Вона показали глибокі знання щодо проблем обліку, контролю та оподаткування в Об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків. Також, під час вступу до магістратури, Малина О.В., вже маючи юридичну освіту, обрала саме спеціальність «Облік і оподаткування», оскільки практичний досвід довів потребу у знаннях саме даного спрямування.

Ми впевнені, що здобуті знання та навички нададуть можливість нашим випускникам реалізувати найамбітніші професійні плани, отримати бажану кар`єру та ефективно втілити найзаповітніші мрії!

© 2022 KNTU