ІX Міжнародна науково-практична конференція


На базі кафедри аудиту обліку та оподаткування ЦНТУ 17 грудня 2021 р. відбулась ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем».

На початку конференції зі вступним вітальним словом виступив Олександр Левченко, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, проректор з наукової роботи (ЦНТУ). Підтримав його вітання Томаш Навроцкий, Декан факультету прикладних наук, Колегіум Мазовецького інноваційного університету (м. Седльце, Польща).


Від стейкхолдерів виступили Лариса Цандекова, начальник Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області із докладом на тему «Підвищення ефективності державного фінансового контролю у сфері публічних закупівель» та Максим Бабій, директор Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України – «Досвід та перспективи взаємного наукового консультування, стажування та підвищення кваліфікації з метою забезпечення професійного розвитку науково-педагогічних працівників та судових експертів».Надзвичайно корисними і цікавими були доповіді наших польських колег із Колегіуму Мазовецького інноваційного університету (м. Седльце, Польща): Чеслава Сковронека, професора, габілітованого доктора, професора кафедри економіки, фінансів та бухгалтерського обліку на тему «Облік і аудит в умовах сучасних викликів соціально-економічного розвитку» та Катажини Оссовської, магістера менеджменту та маркетингу, практикуючого бухгалтера на тему «Сучасні виклики організації бухгалтерського обліку у створенні корисної управлінської інформації».Жваву дискусію викликали доповіді наших колег з інших закладів вищої освіти України, зокрема: Андрія Лісового, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри аудиту та економічного аналізу Державного податкового університету (м. Ірпінь, Україна) – Уніфікація термінології державного фінансового аудиту; Світлани Лучик, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри обліку і оподаткування Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (м. Чернівці, Україна) – Цифрова бухгалтерія: реалії і перспективи; Галини Кузьменко, кандидата економічних наук, доцента, заслуженого економіста України, доцента кафедри соціоекономіки та управління персоналом, головний науковий співробітник НДІ економічного розвитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна) – Розвиток податкового потенціалу суб’єктів господарювання в умовах в умовах подолання негативних наслідків та загроз для економіки, спричинених пандемією COVID-19.Від ЦНТУ виступили представники кафедри аудиту, обліку та оподаткування: Наталія Шалімова, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету – Професійна етики в роботі внутрішнього аудитора та проблеми дотримання незалежності; Олена Магопець, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри – Удосконалення підходів до управління публічними фінансами об’єднаних територіальних громад на основі узагальнення висновків аудиторських досліджень; Алла Лисенко, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри – Соціальна характеристика як важливий індикатор сталого розвитку територіальної громади; Ольга Пугаченко, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри – Законодавчі зміни порядку призначення і проведення судових експертиз з економічних питань.Після закінчення пленарного засідання роботу конференції було продовжено у секціях: Проблеми інноваційної трансформації соціально-економічних систем; Політика в сфері обліку, оподаткування та аудиту як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку; Оподаткування підприємницької діяльності та сучасні системи корпоративного податкового менеджменту; Сучасні імперативи розвитку теорії, методології та організації обліку в умовах функціонування інформаційної економіки; Трансформація ролі та завдань державного, незалежного та внутрішнього аудиту в умовах поглиблення глобалізаційних процесів та інноваційних трансформацій; Інформаційно-аналітичне забезпечення та сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами; Економічна експертиза та судово-експертна діяльність у системі державного контролю.


© 2023 KNTU