Співпраця з колегами з інших ЗВО


К.е.н., доц. Ольга Пугаченко разом із здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Доктор філософії» прийняли активну участь у декількох заходах.

Традиційно, щоп’ятниці (12 листопада 2021 р.), на кафедрі аудиту, обліку та оподаткування був дуже плідний день у співпраці з нашими колегами з інших закладів вищої освіти.

  • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання права і соціально-економічних відносин», (м. Кропивницький, Центральноукраїнський інститут розвитку людини Університету «Україна»);
  • он-лайн лекція головного наукового співробітника лабораторії економічних досліджень Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, доктора економічних наук, професора Проскури Катерини Петрівни на тему: «Практичні аспекти проведення судових експертиз з питань оподаткування».
За результатами участі в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання права і соціально-економічних відносин» у Збірнику наукових статей Центральноукраїнського інституту розвитку людини Університету «Україна» опубліковано такі матеріали авторства здобувачів: Бандурко Дмитро (аспірант) – «Обов’язки та відповідальність судових експертів з економічних питань»; Данілова Інна (гр. ОО(А)-20-МЗ-1,4) – «Особливості внутрішнього контролю діяльності хлібопекарних підприємств»; Козакул Марина (гр. ОО(А)-20-М-1,4) – «Тара: сутність, види та облік операцій з нею»; Левченко Анастасія (гр. ОО(П)-20-М-1,4) та Бідненко Анастасія (гр. ОО(УД)-21-М-1,4) – «Документальне оформлення операцій з тарою»; Левченко Анастасія (гр. ОО(П)-20-М-1,4) та Назаренко Анна (гр. ОО(А)-20-М-1,4) – «Стратегічне управління як складова цілісної системи управління». Все це свідчить про цікавість здобувачів до наукових досліджень, пошуку нагальних проблем економіки і права та їх активну участь в науково-практичній діяльності не лише на всеукраїнському, а й на міжнародному рівнях.

Вітаємо Ольгу, пишаємося та бажаємо нових перемог!© 2023 KNTU