Засідання V етапу круглого столу

06 жовтня 2021 року на базі Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України відбулось засідання V етапу круглого столу «Сучасний стан та перспективи розвитку сфери освіти та науки на регіональному рівні».

Метою даного заходу було налагодження та вдосконалення взаємовигідної співпраці у сфері науки та освітнього процесу між працівниками Кіровоградського НДЕКЦ МВС України та викладачами ЦНТУ.

На початку засідання з вітальним словом виступив директор Кіровоградського НДЕКЦ МВС Максим Бабій. Продовжив його провідний фахівець з організації наукової роботи Кіровоградського НДЕКЦ МВС Олександр Коломоєць із доповіддю на тему «Стан та перспективи розвитку взаємовигідної співпраці між Кіровоградським НДЕКЦ МВС та Центральноукраїнським національним технічним університетом».

Від ЦНТУ виступили: Наталія Шалімова – Питання організації та проведення спільних наукових заходів та активізація співпраці в сфері науково-дослідної та міжнародної діяльностей; Олена Магопець – Механізми та процедури проведення опитувань й визначення позицій і потреб стейкхолдерів при розробці освітньо-професійних програм за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр» та освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії; Оксана Пальчук і Віра Савченко – Залучення судових експертів як фахівців-практиків та експертів галузі до проведення аудиторних занять й організації відкритих лекцій; Леся Кононенко – Можливості залучення фахівців-практиків до моніторингу процесу оновлення змісту освітніх компонент відповідно до сучасних практик; Ольга Пугаченко – Досвід та перспективи взаємного наукового консультування, стажування та підвищення кваліфікації з метою забезпечення професійного розвитку науково-педагогічних працівників та судових експертів; Галина Назарова – Вдосконалення виховного процесу й процедур консультативної та соціальної підтримки здобувачів шляхом залучення фахівців-практиків.


Від здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Доктор філософії» з галузі знань 07 – Управління та адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» у роботі круглого столу прийняли участь Валентин Ватульов, Ярослав Козаченко, Дмитро Бандурко та Сергій Акімов. Особливу увагу було приділено обговоренню тематики дисертаційних досліджень для здобувачів цього року вступу із використанням можливостей, що надає Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Під час роботи круглого столу виникла жвава дискусія щодо проблем, актуальних питань та особливостей у написанні і публікації наукових статей працівниками Кіровоградського НДЕКЦ МВС у фахових виданнях України. Результатом обговорення стала домовленість про наступний захід у вигляді лекції присвяченої піднятим питанням за участі Наталії Шалімової та інших членів редакційних колегій наукових збірників.

Наприкінці зустрічі фахівцями Кіровоградського НДЕКЦ МВС було проведено екскурсію за 6 локаціями, де відбувається безпосереднє проведення судових експертиз за різними напрямками діяльності установи.
© 2023 KNTU