Міжнародна науково-практична конференція


24 вересня 2021 р. на базі Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України відбулася міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності».

У пленарному засіданні прийняли участь: директор КНДЕКЦ МВС Максим Бабій; заступник директора ДНДЕКЦ МВС Тетяна Татарнікова; директор Національного центру судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова Ольга Катарага; декан юридичного факультету Карагандинського університету імені академіка Є.А. Букетова Абзал Сарікбаєв, а також запрошені науковці і висококваліфіковані практики з Польщі та різних регіонів України.

Під час засідання обговорювалося велике коло питань, зокрема, актуальні питання здійснення правоохоронної діяльності, удосконалення організації, міжнародний досвід і перспективи розвитку судово-експертної діяльності.


Від ЦНТУ виступила декан економічного факультету Наталія Шалімова, яка розповіла про плідну співпрацю з КНДЕКЦ МВС України з кафедрою аудиту, обліку та оподаткування у частині реалізації спільних проєктів в організації навчального процесу та розробці пропозицій з удосконалення змісту освітньо-професійних програм для здобуття вищої освіти за бакалаврським і магістерським рівнями. Перспективами розвитку подальшої спільної роботи визначено поглиблення співпраці фахівців-практиків КНДЕКЦ із викладачами кафедри при підготовці здобувачів за науковим рівнем доктора філософії.


© 2023 KNTU