Міжнародне стажування к.е.н., доц. Лисенко А.М.

Доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування Алла Лисенко з 05.07 по 15.08.2021 р. пройшла Міжнародне стажування для викладачів партнерських навчальних закладів в Університеті економіки (WSG university) в м. Бидгощ (Польща).

Тема стажування – «Європейська та польська системи вищої освіти: практика, досвід, інноваційні методи навчання». В рамках науково-дидактичного стажування було опрацьовано наступні напрями:

1. Технологія дистанційного навчання у педагогічному процесі (18 год).

2. Регламенти ЄС в освіті. Болонський процес (18 год).

3. Інноваційні технології у процесі підготовки бакалаврів та магістрів економічного профілю (18 год).

4. Сучасні інструменти підтримки процесу викладання дисциплін економічного спрямування (18 років).

5. Досвід створення електронного навчально-методичного комплексу дисципліни для економістів (облік, економічний аналіз, оподаткування, аудит, моделювання ризиків та рішень, методологія соціально-економічних досліджень) (18 год).

6. Програма "Еразмус +", програма "Копернік" та волонтерські проекти за програмою Європейського корпусу солідарності як приклади європейських освітніх проектів (18 год).

7. Сучасні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті (18 год).

8. Проектна та науково-дослідна діяльність в університетах нового покоління (18 год).

9. Можливості для фінансування проектів у галузі освіти (18 год).

10. Міжнародне співробітництво в галузі науки, економіки, технологій та інновацій© 2023 KNTU