Підвищення кваліфікації в УКУ к.е.н., доц. Лисенко А.М.

З 14 по 24 червня 2021 р. кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування Алла Лисенко пройшла підвищення кваліфікації у рамках програми «Суспільно орієнтоване навчання» (СоН) на базі Українського католицького університету.

Український католицький університет – заклад вищої освіти, який (за рейтингом DOU) визнано одним з найкращих в Україні (в останні роки ЗВО стабільно займає перше місце за середньозваженим конкурсним балом вступу на ІТ-спеціальності (у 2020 р. - 189,15)).

У підвищенні кваліфікації взяли участь викладачі з різних закладів вищої освіти України: університету митної справи та фінансів, національного університету «Острозька академія», національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Миколаївського національного аграрного університету та ін. Метою програми було ознайомлення викладачів з освітнім підходом суспільно орієнтованого навчання та сприяння активізації співпраці між закладами освіти та місцевими громадами.

Обсяг програми – 1,5 кредити ЄКТС (45 годин). Зміст програми розкрито у наступних темах:

- Service Learning: чому навчання варто робити суспільно орієнтованим;

- як трансформувати курс у суспільно орієнтований;

- дорожня карта проєкту та набір інструментів його реалізації;

- управління проєктом СоН;

- наскрізні процеси: рефлексія;

- наскрізні процеси: мотивація;

- воркшоп по розроблених проєктах.

Результатом навчання стало поглиблення загальних та набуття нових компетентностей (що підтверджується відповідним сертифікатом), а також впровадження елементів СоН у процес викладання дисципліни «Теорія економічного аналізу».© 2023 KNTU