Підвищення кваліфікації к.е.н., доц. Лисенко А.М.


З 13 по 20 травня 2021 р. в Державному університеті інфраструктури та технологій (https://duit.edu.ua/) в рамках проекту Erasmus+ проводилися курси підвищення кваліфікації «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг».

Підвищення кваліфікації проводили викладачі та науковці, учасники проекту CRENG, які пройшли стажування в рамках проекту в провідних університетах Європи: Берлінському технічному університеті (Німеччина), Варшавській політехніці (Польща), Університеті Валансьєну (Франція), розробили та впровадили нову магістерську програму «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» в Державному університеті інфраструктури та технологій.В контенті курсів підвищення кваліфікації лектори втілили досвід своєї наукової та практичної діяльності, а також найкращі світові практики управління транспортними системами в умовах ризиків та криз.

Підвищення кваліфікації загальним обсягом 60 годин (2 кредити ЄКТС) проводилося за наступними тематичними модулями:

  • Управління безпекою та навколишнім середовищем в умовах ризиків настання кризової ситуації – 10 годин;
  • Нові виклики для управління ризиками та кризами в транспортних системах – 10 годин;
  • Ризик як явище: принцип використання – 10 годин;
  • Прикладні моделі оцінки ризиків та відмов у транспортних системах – 10 годин;
  • Принципи та технічні інструменти роботи з Big Data технологіями – 10 годин;
  • Найкращі світові практики управління проектами – 10 годин.
Участь в підвищенні кваліфікації викликала великий попит серед освітян та практиків (зареєструвалося близько 200 осіб). Загалом пройшли підвищення кваліфікації та отримали сертифікати 140 учасників із 20 університетів, 8 організацій державного та бізнес-сектору.

За результатами підвищення кваліфікації к.е.н., доц. Лисенко А.М. отримала електронний сертифікат.

© 2023 KNTU