ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

За ініціативи кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності та інших кафедр ЦНТУ, в тому числі і кафедри аудиту та оподаткування, на чолі з проф. Левченко О.М. було організовано ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ». Враховуючи запроваджені карантинні заходи в нашій країні, конференція відбулася в он-лайн форматі з використанням платформи Zoom.

У конференції прийняли участь викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри аудиту та оподаткування.

З доповіддю та презентацією «Міжнародний рейтинг оцінювання ефективності системи публічних закупівель (Benchmarking Public Procurement) та його використання в контексті підвищення результативності функціонування інноваційно-інтегрованих структур в умовах цифрової економіки» виступила декан факультету обліку та фінансів, професор кафедри аудиту та оподаткування, д.е.н. Наталія Станіславівна Шалімова.

До участі в конференції долучилися:
Гечбайа Бадрі, доктор економіки, асоційований професор, член-кореспондент Академії Наук Бізнесу Грузії, керівник департаменту бізнес-адміністрування, менеджменту та маркетингу, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія)


Хайдура Хані Мохаммад, PhD, віце-президент, Американський університет культури та освіти (м. Бейрут, Ліван) Голетіані Кетеван, доктор з публічного адміністрування, асоційований професор, декан факультету логістики, Батумський навчальний університет навігації (м. Батумі, Грузія) Санікідзе Гамлет, аспірант факультету економіки та менеджменту, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія) Лутай Лариса Анатоліївна, д.е.н, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ) Набульсі Хусейн Найеф, к.е.н., завідувач кафедри бізнесу, директор Південного регіонального центу, Американський університет культури та освіти (м. Бейрут, Ліван) Ушенко Наталя Валентинівна, д.е.н, професор, завідувач кафедри економіки та бізнес-технологій, Національний авіаційний університет (м. Київ) Коваленко Олександр Михайлович, д.е.н, професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет Трохимець Олена Іванівна, д.е.н, професор, професор кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) Семикіна Марина Валентинівна, д.е.н, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва, ЦНТУ Плинокос Дмитро Дмитрович, к.е.н, доцент, керівник Навчально-наукового центру інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва, Національний університет «Запорізька політехніка».Змістовні доповіді та презентації представили: Левченко Олександр Миколайович, д.е.н, професор, проректор з наукової роботи ЦНТУ. Карпенко Андрій Володимирович, д.е.н, доцент, професор кафедри економіки та митної справи Малаховський Юрій Віталійович, к.е.н, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ Мельнік Антон, аспірант кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ.

© 2023 KNTU