Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань та спеціальності «Облік та оподаткування» - 2020

27 лютого 2020 р. в м. Києві, в Національній академії статистики, обліку та аудиту відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань та спеціальності «Облік та оподаткування».

Відповідно до рекомендацій ДНУ Інститут модернізації змісту освіти МОН України (лист від 12.03.2020 № 221/19-713) Оргкомітет конкурсу, прийняв рішення підвести підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019/2020 р.р. за результатами першого етапу.

На конкурс із спеціальності «Облік та оподаткування подано – 118 студентських наукових робіт від 127 авторів із 66 закладів вищої освіти України.

Перевірці (експертизі) підлягали лише ті наукові роботи, які не мали у довідці від закладу вищої освіти посилання на позитивні результати перевірки на плагіат.

Таким чином, до Конкурсу було допущено 97 студентських наукових робіт.

Центральноукраїнський національний технічний університет представляла студент-магістр спеціальності «Облік та оподаткування» (освітньо-професійна програма "Аудит, державний фінансовий контроль і експертиза") Анастасія Калашнікова, робота якої отримала 155 балів із 200 можливих (середній бал 77,5 із 100 можливих) і посіла 37 місце із 118.


«Я дуже вдячна за надану можливість проведення наукової діяльності та участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Розроблення ефективного облікового механізму формування інформації про фінансової результати, які є основною рушійною силою економічного розвитку будь-якого підприємства, на мою думку, є важливим завданням сьогодення. Саме тому, моя робота присвячена саме обліковим процедурам формування фінансових результатів. У ній, зокрема, запропоновано включити у розрахунок адміністративних витрат та витрат на збут, оскільки ці витрати за своєю сутністю відносяться до основного виду діяльності. І, хоча не здобула призове місце, це, безсумнівно, є стимулом для подальшого розвитку та вдосконалення.»

© 2023 KNTU