Презентація книги в соавторстві к.е.н., доц. Кузьменко Г.І.


В грудні 2020 року вийшло чергове видання в співавторстві кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри аудиту, обліку та оподаткування, заслуженого економіста України Галини Іванівни Кузьменко та доктора педагогічних наук, професора Барно Олександра Миколайовича, присвячене проблемам підготовки фахівців в сфері вищої освіти.

Педагогічна майстерність є важливою для забезпечення досягнення заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання.

Починаючи з березня 2017 року таких видань навчального та наукового характеру було опубліковано чотири:

1. Барно О.М., Кузьменко Г.І. Формування екологічної культури особистості. Кропивницький: ВЦ ККТК, 2017. 296 с. (16,62 др.арк.). Видання присвячене дослідженню стану екології на сучасному етапі розвитку суспільства, впливу екології на працю та спорт. Авторами запропонована методика оцінки рівня екологічної вихованості.

2. Барно О.М., Кузьменко Г.І. Формування професіоналізму сучасного фахівця. Кропивницький: ВЦ ККТК, 2018. 410 с. (17,2 др.арк.). У навчальному посібнику розкрито сутність та зміст інноваційних педагогічних технологій, основні фактори інтенсифікації навчання, підходи щодо проектування змісту, технології та моделі управління якістю формування професіоналізму сучасного фахівця.

3. Барно О.М., Кузьменко Г.І. Державі потрібен фахівець високого рівня: перспективи розвитку. Кропивницький: ВЦ ККТК, 2020. 420 с. (17,62 др.арк.). У виданні представлено авторське бачення шляхів підвищення ефективності вищої освіти, інноваційних технологій в педагогіці, розкрито особливості міжнародних освітніх відносини та мобільності в ЄС та світі.

4. Барно О.М., Кузьменко Г.І. Педагогіка вищої школи XXI століття. Кропивницький: ВЦ ККТК, 2020. 350 с. (16,62 др.арк.). Авторами представлено теоретичні засади педагогіки вищої школи (закономірності, принципи, форми, методи, педагогічні технології навчання), розкрито особливості організації науково-виробничого стажування, підготовки до професійної та науково-дослідної діяльності.


© 2023 KNTU