Міжнародне стажування к.е.н., доц Фоміної Т.В.

В рамках проведення науково-методичного семінару на факультеті обліку та фінансів доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування, кандидат економічних наук Тетяна Фоміна поділилася досвідом щодо проходження міжнародного стажування, яке проходило з 09 листопада по 18 грудня 2020 року в Європейській лізі професійного розвитку (European League of Professional Development) на тему: «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі».


Стажування відбулося на базі університету Collegium Civitas у місті Варшава (Польща) загальним обсягом 180 годин (6 кредитів) та передбачало індивідуальну роботу за допомогою використання он-лайн платформи Zoom та розробку індивідуального проекту на тему: «Досвід Центральноукраїнського національного технічного університету в галузі інтернаціоналізації освіти з обліку та оподаткування».

Програма стажування включала в себе розгляд наступних питань:

  • Вища освіта у Польщі

  • Інтернаціоналізація в Collegium Civitas

  • Програма Erasmus+. Основа інтернаціоналізації вищої освіти в ЄС

  • Організація навчання і праці науковців під час пандемії COVID-19

  • Ефективне навчання – найкращі практики

  • Міжнародні студенти в Collegium Civitas COVID-19

  • Створення та керування дослідницькими та аналітичними проектами

  • Результативна комунікація в багатокультурному середовищі і культурні компетенції як один з інструментів інтернаціоналізації вищої освіти.
29 грудня 2020 року Тетяна Фоміна поділилась отриманим досвідом, доповіла про результати стажування та представила Звіт у вигляді презентації. Також надала відповіді учасникам засідання щодо методичних та організаційних аспектів проходження такого стажування.


© 2023 KNTU