Презентаціі монографії: Соціально-трудові відносини:
проблеми науки та практики

18 грудня 2020 року кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту та оподаткування Кузьменко Галина прийняла участь в он лайн презентаціі монографії: Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики : монографія / С. І. Бандур, Т. А. Костишина, О. О. Нестуля [та ін.] ; за ред. Т. А. Костишиної. Полтава, 2020. 695 с.

У підготовці монографії взяли участь вчені з України, Грузії, Азербайджана, Латвії, Литви, республіки Білорусь, Молдови - представники двадцяти трьох закладів вищої освіти та науково-дослідних установ (семи зарубіжних та шістнадцяти вітчизняних).

У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти соціально-трудових відносин у сучасних умовах, розроблено концептуальні основи активної зайнятості, сформовано соціально-трудові імперативи економічного розвитку, запропоновано методичні рекомендації щодо забезпечення гідної оплати праці, представлено зарубіжний досвід і запропоновано напрями впровадження корпоративної культури, нових технологій навчання та активної кадрової політики з метою вдосконалення соціально-трудових відносин на сучасних підприємствах.

З розділом «Молодіжне безробіття в Україні та Польщі: оцінка масштабів та шляхи зменшення», який було підготовлено Кузьменко Галиною у співавторстві із Лопушняк Галиною Степанівною, доктором економічних наук, професором, завідувачем кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» можна ознайомитися в репозитарії ЦНТУ за посиланням: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10352.

Участь в підготовці монографії стало продовження роботи в рамках підготовки зарубіжної монографії, яка була опублікована в 2018 році в рамках співпраці між українськими та польськими університетами: CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO – GOSPODARKA. ЧЕЛОВЕК – ОБЩЕСТВО – ЭКОНОМИКА. MAN – SOCIETY – ECONOMY. TOM 6: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ. SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE ORGANIZATION. Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego. Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy. Uniwersytet Zielonogorski. Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Vadima Hetmana, Ukraina. Zielona Gora 2018.

З розділом «Корпоративная социальная ответственность в контексте устойчивого развития», який також було підготовлено в співавторстві із професором Галиною Лопушняк, можна ознайомитися в репозитарії ЦНТУ за посиланням: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10350.

© 2023 KNTU