До уваги бажаючих навчатися у магістратурі!


Центральноукраїнський національний технічний університет запрошує до вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (галузь знань – 07 «Управління та адміністрування») на базі диплому бакалавра або магістра з будь-якої спеціальності.

Освітньо-професійні програми:

- аудит, державний фінансовий контроль та експертиза;
- адміністрування податків та митних платежів;
- облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки.


Випускникам бакалаврату під час вступу для здобуття освітнього ступеня магістра необхідно скласти:

1) єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ з іноземної мови);
2) фахове випробування за спеціальністю, яку обрав вступник (буде проходити в університеті);
3) додаткове фахове випробування за спеціальністю, яку обрав вступник (буде проходити в університеті (для вступників з інших спеціальностей)).

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 12 травня та закінчується о 18:00 05 червня.

Вступникам, які отримали диплом магістра або спеціаліста не обов’язково складати ЄВІ з іноземної мови. Вони можуть скласти вступний іспит з іноземної мови, як і фахові вступні випробування, в університеті.

За довідками звертатися:

Лисенко Алла Миколаївна,
канд. екон. наук, доцент:

+38(066)-191-62-79

Юрченко Оксана Володимирівна,
асистент:

+38(095)-221-27-24

© 2023 KNTU