Захисти випускних кваліфікаційних робіт - 2019

24.12.2019 р. – знаковий день у житті магістрантів факультету обліку та фінансів Центральноукраїнського національного технічного університету, які навчалися за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Саме в цей день на кафедрі аудиту та оподаткування відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти студентами денної та заочної форм навчання (групи ОО-18М-1.4 та ОО-18МЗ-1.4), які навчалися за освітньо-професійними програмами «Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза», «Адміністрування податків та митних платежів».

Голова Державної екзаменаційної комісії – Цандекова Лариса Євгеніївна, начальник Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області. Також у складі ЕК були декан факультету обліку та фінансів, доктор економічних наук, професор Шалімова Наталія Станіславівна, завідувач кафедри аудиту та оподаткування, кандидат економічних наук, доцент Магопець Олена Анатоліївна, члени кафедр аудиту та оподаткування та бухгалтерського обліку.

За результатами захисту випускних кваліфікаційних робіт та з урахуванням комплексного оцінювання рівня знань за період навчання у магістратурі, дипломи з відзнакою підтвердили наступні студенти:

- Захарченко Юлія Петрівна, яка завжди приймала активну участь у різноманітних наукових заходах в університеті та за його межами, висвітлила теоретико-методичі й прикладні аспекти обліку, контролю та аналізу доходів і видатків бюджетної установи, розкрила особливості діяльності Губівської сільської ради Компаніївського району Кіровоградської області, дала змістовні відповіді на питання членів ДЕК;

- Бандюк Анна Миколаївна – студентка, яка свого часу достойно представила університет на всеукраїнській олімпіаді з аудиту у м. Миколаїв, показала високий рівень знань, підготувала роботу, присвячену аудиту та аналізу фінансового стану підприємства в умовах розвитку інформаційної економіки з використанням інформації по ПАТ ДПЗКУ «Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів»;

- Коваленко Павло Миколайович – студент-практик, добре розуміється на проблемах розвитку аграрного сектора економіки, підготував випускну кваліфікаційну роботу на тему «Обліково-аналітичне забезпечення податкового менеджменту у фермерських господарствах» з використанням практичної інформації ФГ «Валентина» (с. Верблюжка Новгородківського району Кіровоградської області);

- Прокопова Алла Володимирівна, яка підготувала кваліфікаційну роботу, присвячену становленню, організації та розвитку державного аудиту в Україні в контексті імплементації міжнародних стандартів, враховуючи власний досвід практичної роботи в цій структурі.

Рішняк Валентина Миколаївна за результатами дослідження опублікувала чотири наукові праці, розповіла про особливості бюджетно-податкового процесу в органах місцевого самоврядування та його обліково-аналітичне забезпечення, ознайомила членів комісії та присутніх зі специфікою діяльності Седнівської сільської ради Устинівського району Кіровоградської області.

Бурко Людмила Юріївна представила доповідь за результатами випускної кваліфікаційної роботи на тему «Організація обліку та методика аналізу фінансових результатів діяльності житлово-експлуатаційної дільниці», підготовленої з використанням практичної інформації по КП «Мала Виска ЖЕД». Студентка логічно, зі знанням справи, дала відповіді на поставлені питання, розповіла про особливості діяльності ЖЕД та їх вплив на організацію обліку та аналізу.

Пучко Ольга Олександрівна дослідила організаційно-методичне забезпечення формування, контролю та аналізу фінансової й бюджетної звітності комунальних організацій, використавши інформацію ВОМС Соколівської сільської ради, акцентувала увагу на функціонуванні системи контролю, дослідженні динаміки та структури складових балансу, розподілі бюджетних асигнувань за кодами програм.

Федоренко Анна Вадимівна представила доповідь за результатами кваліфікаційної роботи на тему «Фінансова звітність та використання результатів її аудиту в процесі управління діяльністю суб’єкта господарювання», в якій висвітлено не лише аудиторські процедури з виконання завдань з аудиту фінансової звітності, а й проблемні питання взаємодії аудиторів та управлінського персоналу підприємств в процесі виконання аудиторських послуг.

Буханець Сергій Сергійович представив результати дослідження за темою «Контроль та аудит фінансової та податкової звітності суб’єктів малого підприємництва», яке було виконано з використання матеріалів приватного підприємства «Сітіавто плюс».

За результатами захисту студенти отримали високі оцінки.
© 2023 KNTU